Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Opći akti i odluke

  Zadnja izmjena: 14. studenog 2023.

  Statut

     Statut

  Pravilnici

     Pravilnik o radu
     Popis radnih mjesta s koeficijentima složenosti sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama-Dodatak Pravilnika o radu

     Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
     Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - dopuna 
     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - dopuna 2
     Odluka o početku i završetku radnog vremena službi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
     Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o početku i završetku radnog vremena službi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

     Pravilnik o zaštiti na radu 

     Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom
     Popis dokumentacije

     Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

     Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka
     Odluka o imenovanju službenika za informiranje

     Pravilnik o korištenju video nadzora

     Pravilnik o korištenju GPS sustava

     Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
     odluka o imenovanju ovlastene osobe za primanje i rjesavanje prituzbi vezanih za zastitu dostojanstva

    Pravilnik o popisu imovine i obveza  Pravilnik o popisu imovine i obveza i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

     Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

     Pravilnik o korištenju službenih automobila Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila

     Pravilnik o zaštiti od požara

     Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (pročišćeni tekst)

     Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinca i zdravstvenih djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

    Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova