Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Politika privatnosti

  Uvodne informacije

  Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi.

  U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Politikom privatnosti pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije poštuje vašu privatnost i obvezuje se na zaštitu vaših osobnih podatka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, propisima iz područja zdravstva i općim aktima koji uređuju ovo pitanje.

  Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

  Voditelj obrade podataka:

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

  31000 Osijek, Drinska 8

  Email: nzjz-os@zzjzosijek.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske  županije imenovao je službenika za zaštitu podataka, sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka. Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske  županije

  31000 Osijek, Drinska 8

  Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  Snježana Adžić, dipl.iur.

  Odluka - poveznica

  Tel. 031 225 733

  e mail:snjezana.adzic@zzjzosijek.hr

  Osobni podaci koje obrađujemo:

  Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

  Osobne podatke pacijenata, potrebne za pružanje zdravstvene zaštite, obrađujemo sukladno važećim propisima u oblasti zdravstva  (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva).

  Osobne podatke radnika obrađujemo sukladno važećim propisima koji reguliraju radno pravni status radnika (Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima).

  Osobne podatke poslovnih partnera i korisnika naših usluga (ime i prezime, adresa, OIB) obrađujemo isključivo u obimu potrebnom za izvršenje ugovora odnosno pružanje ugovorene usluge.

  Obrada podataka:

  Obrada podataka obuhvaća svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

  Podaci o zdravlju pripadaju u kategoriju posebno osjetljivih podataka, a njihova obrada izvršava se sukladno Općoj uredbi o zaštititi podataka.

  Svrha obrade vaših osobnih podataka:

  • za pacijente – pružanje zdravstvene zaštite
  • za zaposlenike – realizacija prava iz radnog odnosa
  • za ugovorne partnere – realizacija ugovora
  • izvršavanje zadaća od javnog interesa
  • poštivanje pravnih obaveza voditelja obrade
  • izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade

  Pravna osnova temeljem koje obrađujemo Vaše osobne podatke:

  • zakon – pružanje zdravstvene zaštite, uređivanje radno pravnog statusa zaposlenika
  • izvršavanje ugovornih obveza
  • zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
  • javni interes
  • legitimni interes voditelja obrade
  • privola

  Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

  Kategorije primatelja osobnih podataka nadležne institucije kojima je podatke voditelj obrade dužan dostavljati temeljem zakonskih propisa (Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i druge zdravstvene ustanove na temelju privole odnosno zahtjeva pacijenta) dostava podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo na temelju privole pacijenta, privole zaposlenika ili ugovornog partnera.

  Prikupljene podatke učiniti ćemo dostupnima samo onim subjektima koji imaju zakonsko pravo na podatke, a radi realizacije određenog prava pacijenta, zaposlenika ili ugovornog partnera, a sve sa ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Pristup i izdavanje arhivske građe odnosno osobnih podataka sadržanih u arhivi propisano je posebnim protokolom prema kojem osobne podatke može dobiti samo pacijent ili osoba koju on ovlasti, a sve sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata.

  Sigurnost i mjere zaštite

  Ulažemo velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, usklađenost s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugo).

  Prikupljeni podaci savjesno su zaštićeni od gubitaka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog izdavanja. Koristimo suvremene tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osigurali sigurnost osobnih podataka.

  Zaposlenici su obvezni poštivati privatnost podataka pacijenata i pridržavati se Uredbe, zakona, podzakonskih propisa i općih akata koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

  Razdoblje pohrane

  Razdoblje pohrane osobnih podataka je sukladno zakonskim i podzakonskim propisima odnosno posebnim rokovima čuvanja arhivskog gradiva.

  Zdravstveni podaci u najvećoj mjeri se čuvaju trajno.

  Osobni podaci koji se obrađuju temeljem ugovora zaključenih sa ugovornim partnerima pohranjuju se na rok od 5 godina nakon prestanka ugovornog odnosa, a vaši osobni podaci iz zamolbi na raspisane natječaje čuvaju se tri mjeseca od donošenja odluke o odabiru.

  Područje pohrane i pristupa pohranjenim odnosno arhiviranim osobnim podacima, kako za pacijente tako i za zaposlenike i ugovorne partnere, regulirano je posebnim aktom i protokolom.

  Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem, neposredno ili na adresu službenika za zaštitu podataka.

  Prava ispitanika su:

  Pravo na pristup podacima – od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd. Ako to zatražite, Nastavni zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije dostavit će vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

  Pravo na ispravak- ako su osobni podaci koji se obrađuju nepotpuni ili netočni, ispitanik u bilo kojem trenutku može zahtijevati ispravak ili njihovu dopunu.

  Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako obrada više nije nužna u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako je obrada protupravna ili ako obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u zaštićene interese ispitanika. Pri tome treba voditi računa o razlozima koji bi eventualno onemogućavali trenutačno brisanje, primjerice kod podataka o zdravlju, zakonski propisanih obveza arhiviranja i sl.

  Pravo na ograničenje obrade: ispitanik može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako ospori točnost podataka tijekom razdoblja koji omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali ispitanik umjesto brisanja traži ograničenje njihove uporabe,
  • ako podaci nisu više potrebni za predviđene svrhe ali su potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je ispitanik podnio prigovor na obradu tih podataka.

  Pravo na prenosivost podataka

  Ispitanik može zatražiti da mu se podaci koje je odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade:

  Ako se ti podaci obrađuju na temelju privole koja se može kasnije opozvati ili radi ispunjenja ugovora, i Ako se podaci obrađuju pomoću automatiziranih procesa.

  Pravo na prigovor:

  Ako se osobni podaci distribuiraju radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili radi legitimnog interese, ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes za njihovu zaštitu

  Pravo na žalbu: ako ispitanik smatra da su prigodom obrade njegovih osobnih podataka prekršeni hrvatski ili europski propisi o zaštiti podataka, uz zamolbu za prethodno obraćanje voditelju obrade radi razjašnjenja eventualnih nejasnoća. Ispitanik ima pravo uložiti žalbu Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa, drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. i nadzornom tijelu unutar EU-a.

  Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka koju provodimo prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu snjezana.adzic@zzjzosijek.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

  Upotreba kolačića:

  Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unapređenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

  Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od svibnja. 2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak.

  Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti možda neće biti dostupne.

  Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, uključujući osobne informacije (kao što je ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona i slično). Ipak, ova informacija može biti spremljena samo ako vi to odobrite i prihvatite.

  Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im vi niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu.

  Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak možete promjeniti vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene kolačiće automatski prilikom zatvaranja preglednika i slično.

  Kako onemogućiti kolačiće?

  Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu.

  Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku.

  Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer 9
  • Internet Explorer 7 i 8
  • Opera (stranica na engleskom jeziku)
  • Safari (stranica na engleskom).

  Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

  Što su privremeni kolačići?

  Privremene  kolačiće poslužitelj također koristi za pohranjivanje podataka o aktivnostima korisničkih stranica kako bi korisnici mogli lako odabrati gdje su stali na stranicama poslužitelja. Web stranice stvarno nemaju nikakvu memoriju. Kolačići govore poslužitelju koje stranice treba prikazati korisniku kako se korisnik ne bi trebao sjećati ili ponovno započeti navigaciju po web mjestu. Kolačići djeluju kao svojevrsna “oznaka” unutar web lokacije. Slično tome, kolačići mogu pohraniti podatke za naručivanje potrebne za rad košarica, umjesto da prisiljavaju korisnika da pamti sve stavke koje je korisnik stavio u košaricu.

  Što su stalni kolačići?

  Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika.

  Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

  Što su kolačići od prve strane?

  Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

  Što su kolačići treće strane?

  Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjsku županiju koristi kolačiće s primarnim ciljem da bi naša web stranica omogućila Vama bolje korisničko iskustvo. Privremeni kolačići (engl. session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu). Trajni kolačići (engl. persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnost te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete.

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup portalu.

  Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

  Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

  Ovo Internet mjesto koristi YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa. Pogledajte pravila privatnosti YouTube servisa na sljedećem linku: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

  Društvene mreže:

  Korisnici mogu dijeliti objave na društevnim mrežama Facebook, Instagram, YouTube koje postavljaju korisniku kolačiće.

  Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

  Okvir za postavke kolačića nalazi se u podnožju ovog Internet mjesta. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete postaviti na početne postavke kolačića također u podnožju ovog Internet mjesta.

  Odabirom opcije Prihvaćam sve kolačiće dopuštate pohranjivanje svih gore navedenih kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.

  Odabirom opcije Prihvaćam samo neophodne kolačiće na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuju se samo vrijednosti za tehničke-obavezne kolačiće.

  Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ovog Internet mjesta.

  Obavijest o promjenama:

  Svaka promjena Politike privatnosti biti će objavljena na ovoj stranici.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz Politiku privatnosti i zaštitu osobnih podataka možete nas kontaktirati na mail: nzjz-os@zzjzosijek.hr