Pretraga
Zavod
    Izbornik Zatvori

    Služba za pravno kadrovske i opće poslove

     

    Obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga rada Zavoda, operativne poslove zastupanja pred sudovima i tijelima javne vlasti, obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka za sklapanje ugovora o radu, za prestanak i otkaz ugovora o radu, prikupljanja i obrade podataka o radnicima, provođenje i praćenje materijalnih prava radnika, izrada prijedloga odluka i rješenja iz područja radnih odnosa, uspostave i provođenja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika, poslove prijepisa i korištenja kadrovsko-informacijskog sustava.

    U ovoj Službi obavljaju se i poslovi organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pismena u Zavodu i izvan Zavoda, sortiranje, arhiviranje i izlučivanje arhivske građe.