Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Upravljanje zavodom

   

  Ured ravnateljstva

  Organizira i usklađuje proces rada u Zavodu, predlaže poslovnu politiku i mjere za njeno provođenje.

  U ovoj organizacijskoj jedinici obavljaju se poslovi: ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, glavnog tehničara Zavoda, tajnice ravnatelja te poslovi zaštite na radu.

   

  Ravnateljica:
  izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

   

   

  Zamjenica ravnateljice:
  doc.dr.sc.Arlen Antolović-Požgain, dr.med.,spec.kliničke mikrobiologije

   

  Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu:
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diagn.

   

  Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje:
  Davorka Šalavarda, mag.oec.

   

  Upravno vijeće

  Upravno vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće Zavoda ima sedam članova i čine ga predstavnici: Osnivača (predsjednik i tri člana), Republike Hrvatske (1 član) i radnika Zavoda (dva člana).

  Članovi Upravnog vijeća

  Marija Vrkić, dipl.iur. – predsjednica
  Miroslav Kosanović, mag. oec. – zamjenik predsjednice
  dr.sc. Antonija Huljev – član
  Magdalena Perić, mag. med. lab. diagn. – član
  Magdalena Sikora, prof. bio. i kem. – član
  Ksenija Lukić, dipl.oec.univ.spec.st.eur. – član

  Uvid u zaključke sjednica Upravnog vijeća i službene dokumente usvojene na tim sjednicama moguće je dobiti upitom službeniku za informiranje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ