Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Službe - Kontakti

   

  Ravnateljstvo

   

  Ravnateljica:
  izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

    031 225 700

   

   

  Zamjenica ravnateljice:
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    031 225 748

   

  Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu:
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diag.

    031 225 778

   

  Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje:
  Davorka Šalavarda, mag.oec.

    031 225 743

   

  Tajnica ravnateljice:
  Ivana Josipović, mag.iur.

   

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za računovodstvo i financijske poslove

   

  Voditeljica službe:
  Renata Buljan, mag.oec.

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

   

  Voditelj jedinice:
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diag.

    Osijek, Franje Krežme 1

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za pravno kadrovske i opće poslove

   

  Voditeljica službe:
  mag.iur. Katica Milanović

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za nabavu

   

  Voditeljica službe:
  mag.oec. Davorka Šalavarda

  Viši stručni savjetnik za nabavu:
  dipl.oec. Vesna Zubarev

  Stručni referent:
  Daniel Mioč

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za programe i projekte

   

  Voditeljica službe:
  Magdalena Sikora, prof. biologije i kemije

    031 225 720

    031 225 700

    031 206 870

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za epidemiologiju

   

  Voditelj Službe:
  Nikola Kraljik, dr.med. spec. javnog zdravstva

   

    Osijek, Franje Krežme 1

    ponedjeljak - petak 07h - 15h

  Tehničari:

    031 225 711

  Glavni tehničar Službe:

    031 225 719

  Antirabična stanica:

    031 225 712

  Ambulanta za sanitarni pregled:

    031 225 706

  Sanitarni pregledi (prijem):

    031 225 716

  Tim za implementaciju HACCP sustava:

    031 225 711

   

  Voditelj Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS:
  Izv.prof.dr.sc.Karlo Kožul,dr.med.spec.epidemiolog

   

    F.Krežme 1, Osijek

    četvrtak 12h - 15h

   

  Voditelj HACCP tima:
  Ljiljana Ćavar dipl.sanit.ing.

   

    Osijek, Franje Krežme 1

    utorak - četvrtak 7:00-15:00

  Služba za mikrobiologiju

   

  Voditelj Službe za mikrobiologiju:
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

   

    Osijek, Franje Krežme 1

    ponedjeljak-petak od 7:00 do 20:00

  Glavni inženjer:
  Lidija Eržić, mag.med.lab.diag.

    031 225 775

    lidija.erzic@zzjzosijek.hr

  Pritužbe:

    prituzbemkb@zzjzosijek.hr

   

  Prijemna ambulanta

   

    radnim danom 07:30 - 18:00

    subota 08:00 - 11:00

  Izdavanje nalaza

    radnim danom 09:00 - 18:00

    subota 08:00 - 11:00

  Uzorkovanje brisa oka, brisa uretre kod muškarca,oduzimanje uzoraka krvi

    radnim danom 07:30 - 14:00

  Strugotine na dermatofite i scabies

    radnim danom 07:30 - 14:00

    srijeda 15:00 - 17:00

  Mikrobiološke usluge na osobni/vlastiti zahtjev

    radnim danom 07:30 - 14:00

  Odjel za dijagnostiku urogenitalnih infekcija

   

  Voditeljica odjela:
  Ljiljana Bogdanić, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za dijagnostiku infekcija dišnog sustava, kože i mekog tkiva

   

  Voditeljica odjela:
  Snježana Loci-Zvocak, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za dijagnostiku infekcija probavnog sustava i parazitoze

   

  Voditeljica odjela:
  Dubravka Vuković, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za serološku dijagnostiku

   

  Voditeljica odjela:
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za dijagnostiku tuberkuloze

   

  Voditeljica odjela:
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku

   

  Voditeljica odjela:
  doc.dr.sc. Arlen Antolović-Požgain, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za dijagnostiku gljivičnih infekcija

   

  Voditelj odjela:
  Dinko Paulić, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za javno zdravstvo

   

  Voditelj Službe:
  izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva

   

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za zdravstvenu informatiku

   

  Voditelj Odjela:
  Željko Vajak, prof.

   

  Odjel za zdravstveni odgoj

   

  Voditelj Odjela:
  izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva

   

  Odjel za sociomedicinska istraživanja i organizaciju zdravstvene zaštite

   

  Voditelj Odjela:
  Nikola Kraljik, dr.med. specijalist javnog zdravstva

   

  Služba za zdravstvenu ekologiju

   

  Voditeljica Službe:
  Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh.

   

    Osijek, F.Krežme 1

    radnim danom od 7h - 15h

  Glavni inženjer Službe:
  Hrvoje Sučić, mag .med. lab.diag.

    031 225 778

    zz-ekologija-gis@zzjzosijek.hr

   

  Voditeljica kvalitete:
  Mirta Eberhard, mag.biol.

    031 225 780

    zz-ekologija-kvalitet@zzjzosijek.hr

   

  Administracija Službe:

    031 225 781

    zz-ekologija-adm@zzjzosijek.hr

   

  Preuzimanje ispitnih izvještaja (nalaza):

    radnim danom od 12h - 14h

  Zaprimanje uzoraka:

    radnim danom od 7h - 13h

   

  Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe

   

  Voditeljica Odjela:
  Mirela Šimović, dipl.ing.preh.teh, univ.spec.techn.aliment.

   

  Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka

   

  Voditeljica Odjela:
  Danijela Bezik, mag.ing. biotechn.

   

  Odjel za fiziologiju prehrane, nutricionizam i uzorkovanje

   

  Voditeljica Odjela:
  Kristina Valek Lendić, dipl. ing. preh. teh.

   

   

  Za područje uzorkovanja:
  Dario Kolarić, dipl.ing.preh.teh.

   

   

  Za nutricionističko savjetovalište:
  Ivana Sović, mag.nutr.

   

  Odjel za zajedničke analitičke tehnike

   

  Voditeljica Odjela:
  Leontina Toth, mag.chem.

   

  Služba za školsku medicinu

   

  Voditelj Službe:
  Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine

   

    Osijek, Drinska 8

  Služba za školsku medicinu:

    Tim 1

  Liječnica: Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine
  Med. sestra: Mirela Karšić, mag.med. techn.

    031 225 751

    zz-skolska-medicina-01-os@zzjzosijek.hr

    Tim 2

  Liječnica: Dalija Živanović dr.med. spec. šk. i adol.med.
  Med. sestra: Ana Bagarić, bacc.med. techn.

    031 225 755

    zz-skolska-medicina-02-os@zzjzosijek.hr

    Tim 12

  Liječnica: Iris Pintarić, dr.med. spec. šk.i adol.med.
  Med. sestra: Andrea Vidović, mag.med. techn.

    031 225 753

    zz-skolska-medicina-12-os@zzjzosijek.hr

    Tim 3

  Liječnik: Mario Grgurić,dr.med. spec. šk.i adol.med.
  Med. sestra: Mirna Pandurić,med. techn.

    031 225 752

    zz-skolska-medicina-03-os@zzjzosijek.hr

    Tim 4

  Liječnica: Ivana Balta, dr.med. spec. šk.i adol.med.
  Med. sestra: Barbara Šencaj, mag.med. techn.

    031 225 752

    zz-skolska-medicina-04-os@zzjzosijek.hr

    Tim 5

  Liječnica: doc.prim.dr.sc. Vesna Bilić-Kirin, dr.med.
  Med. sestra: Ružica Lovrić, mag.med. techn. uzamjeni: Matea Paradžik, bacc.med.techn.

    031 225 753

    zz-skolska-medicina-05-os@zzjzosijek.hr

    Tim 6

  Liječnica: Dolores Juretić-Kovač, dr.med. spec. šk.med.
  Med. sestra: Gabrijela Kremer, bacc.med.techn.

    031 225 755

    zz-skolska-medicina-06-os@zzjzosijek.hr

  Ispostave:

    Đakovo Tim 1

  Liječnica: Sonja Jukić, dr.med. spec. šk.med.
  Med. sestra: Valentina Maleš, bacc.med.techn. u zamjeni: Petra Katavić, bacc.med. techn.

    031 815 118

    zz-skolska-medicina-07-dj@zzjzosijek.hr

    Đakovo Tim 2

  Liječnica: Ivanka Košta Plavčić, dr.med. spec. šk.med.
  Med. sestra: Ančica Šolić, med. sestra

    031 815 118

    zz-skolska-medicina-08-dj@zzjzosijek.hr

    Našice

  Liječnica: Silva Miškulin, dr.med. spec. šk.med.
  Med. sestra: Blaža Žigić, med. sestra

    031 615 671

    zz-skolska-medicina-11-na@zzjzosijek.hr

    Beli Manastir

  Liječnica: Ivana Dorušak, dr.med. spec. šk.i adol.med.
  Med. sestra: Zdenka Mehić, med. sestra

    031 705 173

    zz-skolska-medicina-09-bm@zzjzosijek.hr

    Belišće

  Liječnica: Kristina Hibler Han, dr.med. spec. šk.i adol.med.
  Med. sestra: Martina Bošnjak, bacc.med. techn.

    031 665 106

    zz-skolska-medicina-10-be@zzjzosijek.hr

  Pristup informacijama:

   

  Voditelj Službe:
  mr. Marija Kribl, dr.med., specijalist obiteljske medicine, subspecijalista iz alkoholizma i drugih ovisnosti-adiktologije

    Osijek, Drinska 8

    pon, uto, sri, pet od 7h - 15h, rad s pacijentima od 8h - 13h

    četvrtak od 12h - 20h, rad s pacijentima od 13h - 19h

  Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

  Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

   

  Voditelj Službe:
  Hrvoje Bekina, mag.biol.exp.

   

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Službenici i stručnjaci

   

  Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
  Nikola Kraljik, dr.med. spec. javnog zdravstva

   

   

  Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
  Vesna Zubarev, mag.oec.

   

  Službenik za informiranje:
  Snježana Adžić, dipl.iur.

   

   

  Službenik za zaštitu osobnih podataka:
  Snježana Adžić, dipl.iur.

   

  Stručnjak zaštite na radu:
  Lidija Eržić, mag.med.lab.diagn.

   

   

  Službenik za zaštitu dostojanstva radnika:
  Martina Polčić

   

  Službenik za zaštitu dostojanstva radnika:
  Hrvoje Bekina

   

  Ispostave

  Ispostava Beli Manastir:

    Beli Manastir, Školska 5

   

  Služba za epidemiologiju

  Voditelj tima: prim. izv.prof.prim.dr.sc. Karlo Kožul, dr. med. specijalist epidemiologije

    031 705 175

    zz-epi-beli-manastir@zzjzosijek.hr

   

  Služba za školsku medicinu

  Voditelj tima: Ivana Dorušak, dr. med. specijalist školske medicine

    031 705 173

    zz-skolska-medicina-09-bm@zzjzosijek.hr

   

  Ispostava Donji Miholjac:

    Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 23

   

  Služba za epidemiologiju

  Voditelj tima: prof.prim.dr.sc. Josip Milas, dr.med. specijalist epidemiologije

    031 632 952 (Donji Miholjac)

    zz-epi-donji-miholjac@zzjzosijek.hr (Donji Miholjac)

  Služba za školsku medicinu - Belišće

  Voditelj tima: Kristina Hibler Han, dr.med. specijalist školske medicine

    031 665 106

    zz-skolska-medicina-10-be@zzjzosijek.hr

   

  Ispostava Našice:

    Našice, Ulica Bana Jelačića 10

   

  Služba za epidemiologiju

  Voditelj tima: dr.sc. Tomislav Dijanić, dr.med. specijalist epidemiologije

    031 617 691

    zz-epi-nasice@zzjzosijek.hr

   

  Služba za školsku medicinu

  Voditelj tima: Silva Miškulin, dr.med. specijalist školske medicine

    031 628 691

    zz-skolska-medicina-11-na@zzjzosijek.hr

   

  Ispostava Đakovo:

    Đakovo, Ulica Petra Preradovića 2

   

  Služba za epidemiologiju

  Voditelj tima: Renata Begović Babić, dr.med. specijalist epidemiologije

    031 815 100

    zz-epi-djakovo@zzjzosijek.hr

   

  Služba za školsku medicinu

  Voditelj tima: Ivanka-Košta Plavčić, dr.med. specijalist školske medicine

  Sonja Jukić dr.med. specijalist školske medicine

    031 815 118

    zz-skolska-medicina-07-dj@zzjzosijek.hr

    zz-skolska-medicina-08-dj@zzjzosijek.hr