Pretraga
Zavod
    Izbornik Zatvori

    Služba za nabavu

     

    Obavlja poslove nabave osnovnih i ostalih materijala prema planu nabave, kontrolira i prati realizaciju svih zaključenih ugovora, obavlja poslove korespodencije s dobavljačima i stručnim službama Zavoda, priprema svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje, obavlja kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i preuzimanje materijala te rješavanje eventualnih reklamacija (rokovi, količina, cijene i sl.)