Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za dijagnostiku tuberkuloze

   

  Odjel za dijagnostiku tuberkuloze

  Pretraga

  Uzorak

  Metoda

  Očekivano trajanje pretrage

  Bakteriološke pretrage

  Tuberkuloza (TBC)

  iskašljaj

  mikroskopija, kultivacija aerobna,

  identifikacija,

  rezistencija

  7 tjedana (preliminarni nalaz za 3 dana)

  bronhoalveolarni lavat

  aspirat bronha

  pleuralna tekućina

  aspirat dišnih puteva

  krv

  tkivni uzorci

  likvor

  ejakulat

  menstrualni sekret

  lavat želuca

  kultivacija aerobna,

  identifikacija,

  rezistencija

  urin

  Filters Close
  Proizvođači