Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Politika kvalitete

  1. Prilog potvrdi o akreditaciji HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1183. Popis akreditiranih metoda dostupan je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije
      pdf dokument u prilogu

  2. Politika kvalitete
      pdf dokument u prilogu

  3. Politika postupanja akreditiranih laboratorija NZZJZ OBŽ u slučaju suspenzije ili povlačenja akreditacije
      pdf dokument u prilogu

  4. Dokument prigovora
      pdf dokument u prilogu