Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Javna nabava

  Zadnja izmjena 15.3.2024.

  Jednostavna nabava

  Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kunab) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna
  Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

    Odluka o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
    Obrasci uz odluku o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
    OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
    OBRAZAC 1: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
    PRAVILNIK o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova