Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Služba za javno zdravstvo

   

  Cilj rada Službe je unaprijeđenije zdravlja stanovništva. Tri su ključne funkcije u ispunjenju toga cilja:

  • Procjena zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva na temelju sustavnog provođenja redovitih statističkih istraživanja i rezultata dodatnih praćenja i analiza, uključujući informacije o ponašanju vezanom uz zdravlje, kako bi se identificirali čimbenici rizika, njihova učestalost i povezanost, kao i analiza odrednica zdravlja, koja uključuje okolinske, socijalne i ekonomske čimbenike
  • Razvoj javnozdravstvene politike izgradnjom platforme za djelovanje, uspostavljanjem komunikacija sa zdravstvenim i uz zdravlje vezanim organizacijama, medijima i javnošću, redovitim priređivanjem i distribuiranjem izvještaja o zdravstvenom stanju, određivanjem prioriteta među zdravstvenim potrebama, kao i učešćem u izradi Plana za zdravlja zajednice.
  • Osiguranje provođenja učinkovitih programa kao odgovora na odabrane prioritetne zdravstvene potrebe, evaluacija programa i osiguranje kvalitete u skladu s postavljenim mjerljivim ciljevima, te provođenje edukacije i informiranja javnosti o stanju zdravlja i pozitivnom zdravstvenom ponašanju kontinuiranim radom na unaprjeđenju zdravlja, putem usvajanja zdravih životnih navika.

  Provode se mnogobrojni programi koji su od interesa za zdravlje zajednice kao Nacionalni program ranog otkrivanje raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka vrata maternice, Nacionalni program za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja, Živjeti zdravo, te županijski programi Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih i Savjetovalište za rak kože. Za potrebe promocije zdravlja izrađuju se promidžbeni materijali, organiziraju prezentacije, radionice, okrugli stolovi, simpoziji i javnozdravstvene akcije.