Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
   
   
  Novosti
  Od 2007. godine se 3. ožujka obilježava Međunarodni dan sluha. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti i poticanju brige o uhu i sluhu. Cilj obilježavanja ovog dana stavljanje je naglaska na važnost pravilnog i sigurnog slušanja, budući da na taj način možemo zadržati dobar sluh tijekom cijelog života.
  Ispitivanjem uzorka vode za ljudsku potrošnju iz individualnog bunara u mjestu Bistrinci, Svetište svete Ane (od 16. veljače 2024. godine) utvrđene su NESUKLADNOSTI rezultata analize s maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK)
  U svrhu državnog monitoringa 12. veljače 2024. godine izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Gradac Našički od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
  Hrvatski dan nepušenja održava se uvijek na prvi dan korizme - Pepelnicu, budući da je to razdoblje kad većina ljudi razmišlja o odricanju od nečega u čemu uživaju tijekom godine. To je prilika da pušači razmisle o svojoj ovisnosti o cigaretama, a da im nepušači pomognu da se odreknu cigareta čitavo vrijeme korizme te da nakon toga zauvijek ostanu nepušači.
  Prva kampanja „Dan crvenih haljina“, #nosicrveno, odnosno, „Go Red for Women“ pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena.
  Svake se godine u siječnju obilježava Dan mimoza – Nacionalni dan protiv raka maternice i 18. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice (ove godine 22. – 28. siječnja). Cilj je obilježavanja podsjetiti na prioritet zdravlja i edukacije o prevenciji raka vrata maternice te poduzimanje koraka za smanjenje rizika od ovog raka.
  Natječaji

  Peludni semafor

  Nutricionističko savjetovanje