Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Odjel za zajedničke analitičke tehnike

   

  U laboratorijima koji su opremljeni najsuvremenijom opremom provode se analize organskih i anorganskih polutanata u hrani, vodi i predmetima opće uporabe metodama plinske (GC, GC/MS) i tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) te metodama atomske apsorpcijske spektroskopije (AAS) i spektrometrijom masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
  • Laboratorij za kromatografiju