Pretraga
Zavod
    Izbornik Zatvori

    Služba za školsku medicinu

     

    U Hrvatskoj se osnivanjem Domova zdravlja od 1954. godine tradicionalno razvijala integrirana zdravstvena zaštita školske djece i mladeži. Od 1998. godine, školska medicina je organizirana kao služba za preventivnu i specifičnu djelatnost u Zavodima za javno zdravstvo. Skrbi za svu školsku djecu osnovnih i srednjih škola, a od 2004. god. i za sve redovite studente. Program mjera preventivne i specifične zaštite školske djece i mladeži obuhvaća sistematske i ostale preventivne preglede uključujući i rad sa djecom s posebnim potrebama, komisijski rad u vezi s utvrđivanjem najprimjerenijeg oblika školovanja, provođenje programa obaveznog cijepljenja, zdravstveni odgoj, savjetovališni rad, rad s roditeljima, sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća škola. Jedna od nedvojbenih prednosti ovakve organizacije je ujednačenost programa za svu školsku djecu i u gradu i na terenu, uključujući i male područne škole. Služba za školsku medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo osječko- baranjske županije ima jedanaest timova (liječnik - spec. školske medicine i medicinska sestra - po mogućnosti VŠS) koji skrbe za 42.000 školske djece i mladeži. U prosjeku broj djece po timu je oko 3.800.