Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

   

  Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca od velike je javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku, a samim time i za Osječko-baranjsku županiju.

  Djelatnosti Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (Službe za DDD):

  • na temelju praćenja i analiziranja epidemiološkog stanja na području Osječko-baranjske županije Služba izrađuje Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Osječko-baranjsku županiju, kao i za svaku jedinicu lokalne samouprave;
  • planira i provodi stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
  • provodi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti u svrhu procjene rizika te sukladno rezultatima provedenog monitoringa, određuje područje tretmana;
  • pruža usluge provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
  • vrši determinaciju (određivanje) vrsta zdravstveno značajnih životinjskih organizama (napasnika, štetnika i prijenosnika uzročnika bolesti)
  • provodi zdravstveni odgoj lokalnog stanovništva.

  Izrada Prijedloga mjera i Provedbenog plana

  Godišnji programi mjera izrađuju se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), a s ciljem:

  • postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca;
  • uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci;
  • sprječavanja gospodarskih i ekonomskih šteta koje nastaju uništavanjem i onečišćenjem površina, prostora, objekata i hrane;

  sprječavanja molestiranja, odnosno smetnji štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca pri normalnom odvijanju čovjekovih svakodnevnih aktivnosti.

  Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera

  Republika Hrvatska, županije, općine i gradovi obvezni su prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

  Stručni nadzor obuhvaća:

  • provjeru izvršenih aktivnosti u smislu otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisustvu i održavanju infestacije,
  • uvid u primjenu pesticida (vrsta, koncentracija, način i mjesto primjene pesticida, norme primjene te pridržavanje svih ostalih odredbi Programa mjera i Provedbenog plana),
  • provjeru stupnja kontaminacije, onečišćenja ili infestacije na osnovu objektivnih kriterija ili vjerodostojne ankete,
  • provjeru određenih (zadanih, predviđenih) DDD postupaka izvidom sukladno Programu mjera i Provedbenom planu,
  • ocjenu izvršenja programa po pojedinim elementima,

  prijedlog za korekciju (dopunu) u tijeku ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

  Monitoring komaraca i određivanje područja tretmana

  Služba za DDD posebnu pažnju posvećuje kontroli komaraca. Obzirom da se sve češće spominju slučajevi bolesti koje prenose komarci kako na ljude tako i na životinje, istraživanje komaraca s posebnim naglaskom na invazivne i vektorske vrste ima izuzetno značenje.

  Komarce je na području Osječko-baranjske županije nemoguće iskorijeniti, ali je moguće njihovu populaciju držati pod kontrolom. Stanovništvo Osječko-baranjske županije svojim postupcima uklanjanja legla komaraca u svojim vrtovima i kućanstvima može utjecati na smanjene broja komaraca, a samim time i na sprječavanje širenja bolesti čiji su komarci prenosioci.

  Pogledajte kao Rešetka Popis
  Sortirajte kao
  Prikaz po stranici

  Deratizacija, dezinfekcija i desinsekcija

  Usluge provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izravno građanima pojedincima, tvrtkama i ustanovama, kao i usluge determinacije (određivanja) vrsta zdravstveno značajnih životinjskih organizama (napasnika, štetnika i prijenosnika uzročnika bolesti).
  Ako želite prostor osigurati bez patogenih mikroorganizama, suzbiti kukce štetnike ili glodavce u stanovima, okućnicama, poslovnim prostorima, skladištima te bližem okolišu ili ako niste sigurni s kojim štetnikom ili napasnikom ste u doticaju, možete nam se obratiti pozivom na broj telefona Službe za DDD - 031 225 721 radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati ili nam pišite na adresu elektroničke pošte: zz-ddd@zzjzosijek.hr.
  0,00 €