SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1. PLANIRA I PROVODI STRUČNI NADZOR NAD PROVEDBOM PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (u daljnjem tekstu DDD mjere), sukladno odredbi članka 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17). DDD mjere imaju veliki javnozdravstveni značaj, a provode se na temelju Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, koji izrađuje Služba. Godišnji programi mjera izrađuju se za općine i gradove Osječko-baranjske županije i to s ciljem:
- postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca;
- uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti , koje uzorkuju patogeni mikroorganizami, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci;
- sprječavanja gospodarskih i ekonomskih šteta koje nastaju uništavanjem i onečišćenjem površina, prostora, objekata i hrane;
- sprječavanja molestiranja, odnosno smetnji štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca pri normalnom odvijanju čovjekovih svakodnevnih aktivnosti.


2. PROVODI PRAĆENJE TIGRASTOG KOMARCA I DRUGIH INVAZIVNIH VRSTA KOMARACA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

U Republici Hrvatskoj zabilježeno je više od 50 vrsta komaraca od ukupno stotinjak zabilježenih u Europi. Osim drugih vrsta komaraca koji su na našem području uglavnom molestanti, suzbijanje vrste Aedes albopictus (Stegomyia albopicta) (Skuse, 1894) ili azijskog tigrastog komarca od izuzetne je javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku. Aedes albopictus komarac je jugoistočno-azijskog podrijetla, koji bi zahvaljujući svojoj prilagodljivoj biološkoj naravi sa sposobnošću preživljavanja zime te izvanrednom agresivnošću prema novim prostorima u kombinaciji s klimatskim promjenama te svojom važnošću kao vektor zaraznih bolesti u bliskoj budućnosti mogao predstavljati veliki javnozdravstveni problem za cijelu Republiku Hrvatsku.

Od izuzetne je javnozdravstvene važnosti provoditi Program mjera organiziranog, sustavnog, planiranog, a prije svega pravovremenog suzbijanja komaraca, uključujući vrstu Aedes albopictus, kako bi se spriječilo njegovo širenje.

Na području Osječko-baranjske županije od 2016. godine provodi se nadzor azijskog tigrastog komarca na 19 postaja. Tijekom provođenja monitoringa utvrđena je prisutnost azijskog tigrastog komarca na području Osječko-baranjske županije.


3. PROVODI PROJEKT „MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA“, SUFINANCIRAN SREDSTVIMA IZ PROGRAMA EU INTERREG IPA CBC
(više informacija dostupno na sljedećoj poveznici http://zzjzosijek.hr/uploads/pdf/ddd/zz_ipa_projekt_cos_cross.pdf i IPA PROJEKTI


4. PROVODI PROJEKT „EVIDENCED BASED MANAGEMENT OF HEARING IMPAIRMENTS: PUBLIC HEALTH PΟLICY MAKING BASED ON FUSING BIG DATA ANALYTICS AND SIMULATION“, SUFINANCIRAN SREDSTVIMA IZ PROGRAMA EU OBZOR 2020.
(eng. HORIZON 2020) (više informacija dostupno na web stranici projekta http://h2020evotion.eu/ i sljedećoj poveznici http://zzjzosijek.hr/uploads/pdf/projekti/zzjz_projekt_obzor_2020.pdf)

 

---

OBAVIJEST O STANJU KOMARACA NA TERENU

---

 

GLODAVCI - UČINKOVITA ZAŠTITA OD GLODAVACA

GLODAVCI - ŠTETNI GLODAVCI

GLODAVCI - PREVENCIJA


KOMARCI

KOMARCI - TIGRASTI KOMARAC - KARTA POSTAJA

KOMARCI - PREVENCIJA

KOMARCI - ZAŠTITA

KOMARCI - ZAŠTITA OD KOMARACA NA KUĆNOM PRAGU

KOMARCI - KAKO SPRIJEČITI RAZMNOŽAVANJE KOMARACA U DVORIŠTIMA I U BLIZINI KUĆA!

 

SEZONSKI NADZOR GROZNICE ZAPADNOG NILA

GLOBALNI ODGOVOR NA KONTROLU VEKTORA 2017. – 2030.

ZZJZ OBŽ SUDJELUJE U NACIONALNOM SUSTAVU PRAĆENJA INVAZIVNIH VRSTA KOMARACA - NACIONALNI MONITORING INVAZIVNIH VRSTA KOMARACA

 

Voditelj Službe: Hrvoje Bekina, mag.biol.exp. 

Broj telefona: 031/225-724
e-mail: zzjzddd@gmail.com

Laboratorij: 031/225-721
Stručni nadzor: 031/225-721

 

Koraci u provođenju kontrole urbanih komaraca

Planirano i organizirano suzbijanje urbanihkomaraca

 

-- AKCIJE/DOGAĐANJA --

ODRŽANA PREVENTIVNA JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA „KONTROLA KOMARACA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU“

---
OBAVIJEST

Primjećeno je da Mozilla Firefox i Microsoft Edge ne prikazuju točno podatke (povlače podatke iz starih cache stranice), a da bi to izbjegli koristite Chrome 

---