Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI NA JAVNOJ SLAVINI U BIJELOM BRDU, NIKOLE TESLE BB (GROBLJE)

  03 kol 2023

  U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama 31. srpnja 2023. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na javnoj slavini u Bijelom Brdu,
  Nikole Tesle bb, groblje, od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

  Obavještavamo korisnike navedene javne slavine da rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) za indikatorski parametar: koliformne bakterije.

  Korisnicima javne slavine na groblju u Bijelom Brdu, Nikole Tesle bb, savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori