Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
31000 Osijek, Drinska 8

 

Ravnateljstvo
Osijek, Drinska 8

tel. 031 225 700
telefax 031 206 870
e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Osijek, Drinska 8 

tel.:
031 225 790, 031 225 759, 031 225 795

Služba za računovodstvo i financijske poslove
Osijek, Drinska 8 

Voditelj Službe tel.: 031 225 740

tel.:
031 225 742
031 225 793


Služba za nabavu
Osijek, Drinska 8 

Voditelj službe: tel: 031/225-743

tel: 031/225-745
zzosnabava.zzjz@gmail.com 


Služba za epidemiologiju
Osijek, F. Krežme 1

Tehničari tel.: 031 225 711
Glavni tehničar Službe tel.: 031 225 719
Antirabična stanica tel.: 031 225 712
Ambulanta za sanitarni pregled tel.: 031 225 706
Sanitarni pregledi (prijem) tel.: 031 225 716
Tim za implementaciju HACCP sustava tel.: +385 31 225 711

e-mail: epidemiologija.osijek@gmail.com

 

Đakovo
tel.: 031 815 100
fax.: 031 822 406

Donji Miholjac
tel.: 031 632 952

Valpovo
tel.031 663 006
fax. 031 665 107

Našice
tel. 031 617 691
fax. 031 613 826

Beli Manastir
tel. 031 705 175
fax. 031 705 174


Služba za mikrobiologiju
Osijek, F. Krežme 1

Voditelj Službe tel.: 031 225 748

Prijemna ambulanta tel.: 031 225 761

Laboratorij za tuberkulozu tel.: 031 225 763
Laboratorij za serološku dijagnostiku tel.: 031 225 764
Laboratorij za dijagnostiku urinarnih bolesti tel.: 031 225 767
Laboratorij za dijagnostiku crijevnih i parazitoloških bolesti tel.: 031 225 768

 

Služba za zdravstvenu ekologiju
Osijek, F. Krežme 1

Voditelj Službe tel.: +385 31 225 789
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe tel.: +385 31 225 785
Odjel za ispitivanje vode i zraka (prijem uzoraka vode) tel. : +385 31 225 787
Odjel fiziologije prehrane, anorganskih i organskih polutanata (prijem uzoraka hrane i POU) tel.: +385 31 225 782
Odjel za humanu analitičku toksikologiju tel.: +385 31 225 787
Tim za uzorkovanje tel.: +385 31 225 787, mob.: +385 99 3232704, +385 31 225 785; e-mail: ekologijauzorci.zzjz@gmail.com


Administracija Službe tel./fax: +385 31 225 781


Služba za školsku medicinu
Osijek, Drinska 8 

Voditelj Službe tel.: 031 225 751
Glavna sestra Službe tel.: 031 225 751

031 225 751, 031 225 752, 031 225 753, 031 225 755

Đakovo
tel. 031 815 118

Belišće
tel.: 031 665 106

Našice
tel.: 031 615 681
fax.: 031 617 691

Beli Manastir
tel.: 031 705 173


Služba za javno zdravstvo
Osijek, Drinska 8 

Voditelj Službe tel.: 031 225 731
Odjel za zdravstvenu statistiku i informatiku tel.: 031 225 730, 225 747
Odjel za zdravstveni odgoj tel.: 031 225 733, 225 730

Služba za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju
Osijek, Drinska 8 

Voditelj Službe tel.: 031 225 724
Laboratorij: 031/225-721
Stručni nadzor: 031/225-721

Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

Osijek, Drinska 8 

tel: 031 304 455
fax.: 031 304 238

tel.: 031 304 253 i 031 304 252

Centar za HIV testiranje i savjetovanje
Osijek, F. Krežme 1

Radno vrijeme: uto i čet od 15 do 18 sati
tel.: 031 225 711 i 099 225 77 00


Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Osijek, F. Krežme 1

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00
tel.: 031/ 225 756 i 031/ 225 700