Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Komarci

  Obavijesti o stanju na terenu

    Obavijest o stanju na terenu 5.5.2022..pdf

    Obavijest o stanju na terenu 23.5.2022..pdf

    Obavijest o stanju na terenu 10.6.2022..pdf

    Obavijest o stanju na terenu 17.6.2022..pdf

    Obavijest o stanju na terenu 27.6.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 5.7.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 12.7.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 19.7.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 26.7.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 1.8.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 11.8.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 19.8.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 26.8.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 2.9.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 9.9.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 16.9.2022.pdf

    Obavijest o stanju na terenu 23.9.2022.pdf

  CDC klopke

    CDC_klopke 29.3.2022..pdf

    CDC_klopke 30.3.2022.pdf

    CDC_klopke 6.4.2022.pdf

    CDC_klopke 7.4.2022.pdf

    CDC_klopke 14.4.2022.pdf

    CDC_klopke 15.4.2022.pdf

    CDC_klopke 6.5.2022.pdf

    CDC_klopke 10.5.2022.pdf

    CDC_klopke 20.5.2022.pdf

    CDC_klopke 25.5.2022.pdf

    CDC_klopke 2.6.2022.pdf

    CDC_klopke 8.6.2022.pdf

    CDC_klopke 21.6.2022 Opcine.pdf

    CDC_klopke 21.6.2022.pdf

    CDC_klopke 22.6.2022.pdf

    CDC_klopke 25.6.2022.pdf

    CDC_klopke 28.6.2022.pdf

    CDC_klopke 29.6.2022 Opcine.pdf

    CDC_klopke 30.6.2022.pdf

    CDC_klopke 1.7.2022.pdf

    CDC_klopke 3.7.2022.pdf

    CDC_klopke 5.7.2022.pdf

    CDC_klopke 6.7.2022.pdf

    CDC_klopke 8.7.2022.pdf

    CDC_klopke 12.7.2022.pdf

    CDC_klopke 14.7.2022.pdf

    CDC_klopke 19.7.2022.pdf

    CDC_klopke 26.7.2022.pdf

    CDC_klopke 1.8.2022.pdf

    CDC_klopke 10.8.2022.pdf

    CDC_klopke 17.8.2022.pdf

    CDC_klopke 24.8.2022.pdf

    CDC_klopke 6.9.2022.pdf

    CDC_klopke 13.9.2022.pdf

    CDC_klopke 21.9.2022.pdf

  Komarci 2021
  Obavijesti o stanju na terenu

    Obavijesti o stanju na terenu

  Grad Osijek

    Preporuka 1 Vinogradska-Tranzit larvicidni.pdf
    Preporuka 2 Halaševo larvicidni.pdf
    Preporuka 3 Vinogradska-Tranzit larvicidni.pdf
    Preporuka 5 Podravlje larvicidni.pdf
    Preporuka 4 Halaševo, Pampas larvicidni.pdf
    Preporuka 6 Halaševo larvicidni ispravak.pdf
    Preporuka 6 Halaševo larvicidni.pdf
    Preporuka 8 Vinogradska-Tranzit larvicidni.pdf
    Preporuka 7 Sarvaš larvicidni.pdf
    Preporuka 9 Josipovac Stara Drava larvicidni.pdf
    Preporuka 10 VN Karašica larvicidni.pdf
    Preporuka 11 Halaševo larvicidni.pdf
    Preporuka 11 Halaševo larvicidni ispravak.pdf
    Preporuka 12 Vinogradska, Nemetin.pdf
    Preporuka 13 Halaševo larvicidni.pdf
    Preporuka 17 Sarvaš, Nemetin, Vinogradska, Podravlje, Tvrđavica.pdf
    Preporuka 15 Sarvaš larvicidni.pdf
    Preporuka 14 Podravlje larvicidni.pdf
    Preporuka 16 Sarvaš avio.pdf
    Preporuka 18 Vinogradska ručno.pdf
    Preporuka 19 Zapadni dio grada.pdf
    Preporuka 20 Tenja, Klisa.pdf
    Preporuka 21 Halaševo larvicidni.pdf
    Preporuka 22 Sarvaš, DGO, Jug 2, Cvjetno, Klisa.pdf
    Preporuka 23 Novi grad, Pampas Halaševo Tvrđavica Podravlje.pdf
    Preporuka 24 Perivoj Kralja Tomislava ručno.pdf
    Preporuka 25 Pampas, Tvrđavica, Podravlje, DGO, Jug 2.pdf
    Preporuka 26 Sarvaš.pdf
    Preporuka 27 Pampas ručno.pdf
    Preporuka 28 Josipovac, Višnjevac, Retfala.pdf
    Preporuka 29 Tenja, Cvjetno naselje.pdf
    Preporuka 30 Sarvaš, Nemetin, Vinogradska.pdf
    Preporuka 31 Sarvaš, Nemetin avio.pdf
    Preporuka 32 Cijeli Grad.pdf
    Preporuka 33 Avio Grad.pdf
    Preporuka 34 Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest.pdf
    Preporuka 35 Josipovac, Višnjevac avio.pdf
    Preporuka 36 Klisa.pdf
    Preporuka 37 Sarvaš.pdf
    Preporuka 38 DGO, Jug 2, Nemetin, Podravlje.pdf
    Preporuka 39 Tenja.pdf
    Preporuka 40 Halaševo.pdf
    Preporuka 41 Parkovi ručno.pdf
    Preporuka 42 Josipovac, Višnjevac.pdf
    Preporuka 43 Cvjetno, Briješće, Brijest.pdf
    Preporuka 44 Sarvaš.pdf
    Preporuka 45 Tvrđa.pdf
    Preporuka 46 Istočni dio Grada.pdf
    Preporuka 47 Klisa.pdf
    Preporuka 48 Avio Halaševo.pdf
    Preporuka 49 Tvrđavica ručno.pdf
    Preporuka 50 Parkovi ručno.pdf
    Preporuka 51 Tvrđa, Centar.pdf
    Preporuka 52 Parkovi ručno.pdf
    Preporuka 53 Halaševo.pdf
    Preporuka 54 Josipovac.pdf
    Preporuka 55 DGO, Nemetin, Podravlje.pdf
    Preporuka 56 Sarvaš.pdf
    Preporuka 57 Klisa, Tenja.pdf
    Preporuka 58 Tvrđa, Centar.pdf
    Preporuka 59 DGO, Jug 2, Tvrđavica, Podravlje.pdf
    Preporuka 60 Sarvaš, Klisa.pdf
    Preporuka 61 Cvjetno, Briješće.pdf
    Preporuka 62 Tvrđa, Centar.pdf
    Preporuka 63 Pampas.pdf
    Preporuka 64 Tvrđavica, Podravlje.pdf
    Preporuka 65 Nemetin, Sarvaš, Klisa.pdf
    Preporuka 66 Tenja.pdf
    Preporuka 67 Sarvaš larvicidni.pdf
    Preporuka 68 Višnjevac larvicidni.pdf
    Preporuka 69 Nemetin, Sarvaš.pdf
    Preporuka 70 Sarvaš, Klisa.pdf
    Preporuka 71 DGO, Jug 2, Tvrđavica, Podravlje.pdf
    Preporuka 72 Josipovac, Višnjevac, Pampas.pdf
    Preporuka 73 Halaševo.pdf
    Preporuka 74 Parkovi ručno.pdf
    Preporuka 75 Tvrđa, Centar.pdf
    Preporuka 76 Nemetin.pdf
    Preporuka 77 Klisa.pdf
    Preporuka 78 Tenja.pdf
    Preporuka 79 Gornji grad, Bosutsko, Novi grad.pdf
    Preporuka 80 Cvjetno, Brijest.pdf
    Preporuka 81 Sarvaš, Nemetin avio.pdf
    Preporuka 82 Sarvaš, Nemetin, Tenja, Klisa.pdf
    Preporuka 83 Avio Grad.pdf
    Preporuka 84 Cijeli Grad.pdf
    Preporuka 85 Avio Grad 2.pdf
    Preporuka 86 Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest.pdf
    Preporuka 87 Halaševo.pdf
    Preporuka 88 Parkovi ručno.pdf
    Preporuka 89 Tvrđavica.pdf
    Preporuka 90 Novi grad.pdf
    Preporuka 91 Tvrđavica.pdf
    Preporuka 92 Tvrđavica.pdf
    Preporuka 93 Sarvaš, Nemetin.pdf
    Preporuka 94 Tvrđavica, Podravlje.pdf
    Preporuka 95 Tvrđavica.pdf
    Preporuka 96 Jug 2.pdf
    Preporuka 97 Jug 2.pdf
    Preporuka 98 Sarvaš, Klisa.pdf
    Preporuka 99 Vinogradska, Jug 2.pdf
    Preporuka 100 Tvrđavica, Podravlje, Tvrđa, Pampas 650 ha.pdf
    Preporuka 101 Josipovac.pdf
    Preporuka 102 Cvjetno.pdf
    Preporuka 103 Halaševo.pdf
    Preporuka 104 Tvrđavica.pdf
    Preporuka 105 Sarvaš Klisa.pdf
    Preporuka 106 Podravlje, DGO, Vinogradska, Nemetin, JUG II.pdf
    Preporuka 107 Halaševo.pdf
    Preporuka 108 Josipovac, Višnjevac, Pampas.pdf
    Preporuka 109 Tvrđa, Tvrđavica.pdf

  Osječko-baranjska županija

    Preporuka Darda larvicidni 1.pdf
    Preporuka Draž larvicidni 2.pdf
    Preporuka Darda larvicidni 2.pdf
    Preporuka Donji Miholjac larvicidni.pdf
    Preporuka Belišće larvicidni.pdf
    Preporuka Erdut larvicidni 2.pdf
    Preporuka Kneževi Vinogradi larvicidni 2.pdf
    Preporuka Podravska Moslavina larvicidni.pdf
    Preporuka Valpovo larvicidni.pdf
    Preporuka Petrijevci larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Draž larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Erdut larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Jagodnjak larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Bilje larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Čepin larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Ernestinovo larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Kneževi Vinogradi larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Šodolovci larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Vuka larvicidni.pdf
    Preporuka 2 Općina Bilje larvicidni.pdf
    Preporuka 3 Općina Bilje larvicidni.pdf
    Preporuka 1 Općina Petlovac larvicidni.pdf
    Preporuka Općina Erdut adulticidni sa zemlje.pdf
    Preporuka Općina Erdut adulticidni iz zraka.pdf
    Preporuka 2 Čepin adulticidni.pdf
    Preporuka Antunovac adulticidni.pdf
    Preporuka Beli Manastir adulticidni.pdf
    Preporuka Bilje adulticidni.pdf
    Preporuka Darda adulticidni iz zraka.pdf
    Preporuka Darda adulticidni sa zemlje.pdf
    Preporuka Draž adulticidni 1.pdf
    Preporuka Draž avio.pdf
    Preporuka Grad Belišće adulticidni.pdf
    Preporuka Grad Donji Miholjac adulticidni.pdf
    Preporuka Kneževi Vinogradi adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Jagodnjak 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Marijanci 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Petlovac 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Popovac 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Petrijevci adulticidni.pdf
    Preporuka Valpovo adulticidni.pdf
    Preporuka Čeminac 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Bizovac adulticidni.pdf
    Preporuka Drenje adulticidni.pdf
    Preporuka Ernestinovo adulticidni.pdf
    Preporuka Gorjani adulticidni.pdf
    Preporuka Koška adulticidni.pdf
    Preporuka Našice adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Viljevo 1 adulticidni.pdf
    Preporuka Podgorač adulticidni.pdf
    Preporuka Punitovci adulticidni.pdf
    Preporuka Satnica Đakovačka adulticidni.pdf
    Preporuka Semeljci adulticidni.pdf
    Preporuka Strizivojna adulticidni.pdf
    Preporuka Trnava adulticidni.pdf
    Preporuka Viškovci adulticidni.pdf
    Preporuka Vladislavci adulticidni.pdf
    Preporuka Vuka adulticidni.pdf
    Preporuka Čepin adulticidni 2.pdf
    Preporuka Đakovo adulticidni.pdf
    Preporuka Đurđenovac adulticidni.pdf
    Preporuka Šodolovci adulticidni.pdf
    Preporuka Bilje adulticidni 2.pdf
    Preporuka Darda adulticidni sa zemlje 2.pdf
    Preporuka Draž adulticidni 2.pdf
    Preporuka Grad Belišće adulticidni 2.pdf
    Preporuka Čeminac adulticidni 2.pdf
    Preporuka Beli Manastir adulticidni 2.pdf
    Preporuka Grad Donji Miholjac adulticidni 2.pdf
    Preporuka Kneževi Vinogradi adulticidni 2.pdf
    Preporuka Nard adulticidni.pdf
    Preporuka Općina Erdut adulticidni sa zemlje 2.pdf
    Preporuka Općina Jagodnjak adulticidni 2.pdf
    Preporuka Općina Petlovac adulticidni 2.pdf
    Preporuka 3 Općina Šodolovci larvicidni.pdf
    Preporuka 3 Općina Vuka larvicidni.pdf
    Preporuka 4 Općina Draž larvicidni.pdf
    Preporuka Erdut larvicidni 3.pdf
    Preporuka Kneževi Vinogradi larvicidni 5.pdf
    Preporuka 4 Čepin adulticidni.pdf
    Preporuka 5 Čepin adulticidni.pdf
    Preporuka Antunovac adulticidni 2.pdf
    Preporuka Bilje adulticidni 3.pdf
    Preporuka Erdut avio 7.pdf
    Preporuka Općina Erdut adulticidni sa zemlje 8.pdf
    Općina Šodolovci adulticidni 2.pdf
    Preporuka 6 Čepin adulticidni.pdf
    Preporuka Antunovac adulticidni 3.pdf
    Preporuka Beli Manastir adulticidni 3.pdf
    Preporuka Bilje adulticidni 5.pdf
    Preporuka Darda adulticidni sa zemlje 3.pdf
    Preporuka Erdut avio 3.pdf
    Preporuka Ernestinovo adulticidni 2.pdf
    Preporuka Grad Belišće adulticidni 3.pdf
    Preporuka Kneževi Vinogradi adulticidni 3.pdf
    Preporuka Koška adulticidni 2.pdf
    Preporuka Općina Erdut adulticidni sa zemlje 9.pdf
    Preporuka Općina Marijanci adulticidni 2.pdf
    Preporuka Općina Popovac 2 adulticidni.pdf
    Preporuka Petrijevci adulticidni 2.pdf
    Preporuka Valpovo adulticidni 2.pdf
    Preporuka Vladislavci adulticidni 2.pdf
    Preporuka Vuka adulticidni 2.pdf
    Preporuka Čeminac adulticidni 3.pdf

  CDC klopke

    CDC_klopke 30.4.2021.pdf
    CDC_klopke 5.5.2021.pdf
    CDC_klopke 26.5.2021.pdf
    CDC_klopke 28.5.2021.pdf
    CDC_klopke 30.5.2021.pdf
    CDC_klopke 1.6.2021.pdf
    CDC_klopke 3.6.2021.pdf
    CDC_klopke 5.6.2021.pdf
    CDC_klopke 6.6.2021.pdf
    CDC_klopke 7.6.2021.pdf
    CDC_klopke 8.6.2021.pdf
    CDC_klopke 9.6.2021.pdf
    CDC_klopke 10.6.2021.pdf
    CDC_klopke 11.6.2021.pdf
    CDC_klopke 12.6.2021.pdf
    CDC_klopke 14.6.2021.pdf
    CDC_klopke 15.6.2021.pdf
    CDC_klopke 16.6.2021.pdf
    CDC_klopke 17.6.2021.pdf
    CDC_klopke 18.6.2021.pdf
    CDC_klopke 19.6.2021.pdf
    CDC_klopke 20.6.2021.pdf
    CDC_klopke 21.6.2021.pdf
    CDC_klopke 22.6.2021.pdf
    CDC_klopke 23.6.2021.pdf
    CDC_klopke 2.7.2021.pdf
    CDC_klopke 25.6.2021.pdf
    CDC_klopke 28.6.2021.pdf
    CDC_klopke 29.6.2021.pdf
    CDC_klopke 30.6.2021.pdf
    CDC_klopke 2.7.2021.pdf
    CDC_klopke 7.7.2021.pdf
    CDC_klopke 9.7.2021.pdf
    CDC_klopke 13.7.2021.pdf
    CDC_klopke 15.7.2021.pdf
    CDC_klopke 22.7.2021.pdf
    CDC_klopke 27.7.2021.pdf
    CDC_klopke 29.7.2021.pdf
    CDC_klopke 30.7.2021.pdf
    CDC_klopke 31.7.2021.pdf
    CDC_klopke 1.8.2021.pdf
    CDC_klopke 2.8.2021.pdf
    CDC_klopke 3.8.2021.pdf
    CDC_klopke 4.8.2021.pdf
    CDC_klopke 5.8.2021.pdf
    CDC_klopke 9.8.2021.pdf
    CDC_klopke 10.8.2021.pdf
    CDC_klopke 12.8.2021.pdf
    CDC_klopke 12.8.2021-1df
    CDC_klopke 13.8.2021.pdf
    CDC_klopke 13.8.2021-1.pdf
    CDC_klopke 14.8.2021.pdf
    CDC_klopke 16.8.2021.pdf
    CDC_klopke 17.8.2021.pdf
    CDC_klopke 17.8.2021-1.pdf
    CDC_klopke 19.8.2021.pdf
    CDC_klopke 20.8.2021-1.pdf
    CDC_klopke 20.8.2021.pdf
    CDC_klopke 22.8.2021.pdf
    CDC_klopke 27.8.2021.pdf
    CDC_klopke 2.9.2021.pdf
    CDC_klopke 4.9.2021.pdf
    CDC_klopke 5.9.2021.pdf
    CDC_klopke 8.9.2021.pdf
    CDC_klopke 9.9.2021.pdf

  Vodostaj - Drava - Dunav

    Vodostaj Drava
    Vodostaj Dunav

  Ilustrativni prikaz prostorne razdiobe gustoća populacija komaraca na širem području Grada Osijeka tijekom lipanjske invazije 2021. godine

    Ilustrativni prikaz prostorne razdiobe gustoća populacija komaraca na širem području Grada Osijeka tijekom lipanjske invazije 2021. godine