Pristup informacijama

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz područja rada ZZJZ Osječko-baranjske županije

 

Financijski plan 2015

Financijski plan 2016

Financijski plan 2017
Financijski plan 2017 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 3. rebalansa

 
FINANCIJSKI PLAN 2018-2020
Financijski plan 2018 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 3. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 4. rebalansa
 
 
FINANCIJSKI PLAN 2019-2021
Financijski plan 2019 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2019 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2019 nakon 3. rebalansa

FINANCIJSKI PLAN 2020-2022
Financijski plan 2020 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2020 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2020 nakon 3. rebalansa
Financijski plan 2020 nakon 4. rebalansa
 
FINANCIJSKI PLAN 2021-2023


Statut Zavoda

Odluka o izmjenama i dopunama statuta

Pravilnik o radu

Pravilnik o dopuni pravilnika o radu

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu

 

Pravilnik o zaštiti na radu
 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena 

Odluka o početku i završetku radnog vremena Službi Zavoda   

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju video nadzora

Pravilnik o korištenju GPS sustava

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe


Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Plan i program razvoja

Kriteriji za odredjivanje visine naknade troškova dostave informacije

- Narodne novine br. 25/13 

Narodne novine br. 12/14


Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Plan nabave


Završni račun 2014
Završni račun 2015
Završni račun 2016
Završni račun 2017
Završni račun 2018
Završni račun 2019
Završni račun 2020

Tijela Zavoda

Odluke Upravnog vijeća

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2016
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2016

Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2017
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2017 

Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2018
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2018

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
 
 
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura - Ugovor o obavljanju usluga
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu ZZJZ OBŽ

 


OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ:

1. EPIDEMIOLOGIJE 
2. KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE  
3. JAVNOZDRAVSTVENE MEDICINE
4. ŠKOLSKE MEDICINE