Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Institute of Public Health
for the Osijek-Baranya County
Health Ecology Department

Franje Krežme 1, 31000 Osijek, Hrvatska tel: +385 31 22 57 79 fax: +385 31 20 68 70 e-mail: zdenka.culjak@zzjzosijek.hr

Podaci o koncentraciji peludi za grad Beli Manastir


Mjerna stanica: Beli Manastir

Datum Drveće Trave Korovi Prevladavajuća pelud
30.04.2013. umjerena umjerena niska Breza, trave
01.05.2013. umjerena umjerena --- Orah, trave
02.05.2013. umjerena niska umjerena Orah, kopriva
03.05.2013. umjerena umjerena niska trave
04.05.2013. niska niska niska trave
05.05.2013. umjerena umjerena niska Bor, trave
06.05.2013. niska umjerena niska trave
14.05.2013. niska umjerena niska Trave
14.05.2013. niska umjerena niska Trave
15.05.2013. niska umjerena niska trave
16.05.2013. niska umjerena niska trave
17.05.2013. niska umjerena niska trave
18.05.2013. niska visoka niska trave
19.05.2013. niska umjerena niska trave
20.05.2013. niska visoka niska trave
21.05.2013. niska umjerena niska trave
22.05.2013. niska niska --- trave
23.05.2013. niska umjerena --- trave
24.05.2013. niska umjerena --- trave
25.05.2013. niska niska niska trave
26.05.2013. --- --- --- trave
27.05.2013. niska umjerena niska trave
27.05.2013. niska visoka niska trave
28.05.2013. niska visoka niska trave
29.05.2013. niska umjerena niska trave
30.05.2013. niska niska niska trave
31.05.2013. niska niska niska trave
01.06.2013. --- niska niska kopriva
02.06.2013. niska niska niska kopriva
03.06.2013. niska umjerena niska trave
04.06.2013. niska niska niska kopriva
05.06.2013. --- umjerena umjerena Kopriva, trave
06.06.2013. niska umjerena umjerena Kopriva, trave
07.06.2013. niska niska niska Kopriva
08.06.2013. --- umjerena umjerena Kopriva
09.06.2013. --- niska umjerena Kopriva
10.06.2013. niska umjerena niska trave
11.06.2013. --- niska umjerena kopriva
12.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
13.06.2013. --- umjerena visoka kopriva
14.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
15.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
16.06.2013. --- umjerena visoka kopriva
17.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
18.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
19.06.2013. niska umjerena visoka kopriva
20.06.2013. niska visoka visoka kopriva
21.06.2013. niska visoka visoka trave
22.06.2013. niska visoka visoka kopriva
23.06.2013. niska visoka visoka trave, kopriva
24.06.2013. niska umjerena niska trave
25.06.2013. niska niska umjerena kopriva
26.06.2013. niska umjerena umjerena kopriva
27.06.2013. niska umjerena umjerena kopriva
28.06.2013. niska umjerena umjerena kopriva, trave
29.06.2013. niska umjerena umjerena kopriva
30.06.2013. niska umjerena umjerena kopriva
01.07.2013. niska umjerena umjerena kopriva,trave
02.07.2013. niska umjerena umjerena kopriva
03.07.2013. --- niska niska kopriva
04.07.2013. --- niska niska kopriva
05.07.2013. niska niska niska kopriva
06.07.2013. niska niska niska kopriva
07.07.2013. --- niska niska kopriva
08.07.2013. --- umjerena umjerena kopriva
09.07.2013. --- niska niska kopriva
10.07.2013. --- niska umjerena kopriva
11.07.2013. niska niska niska kopriva
12.07.2013. --- niska umjerena kopriva
13.07.2013. niska niska umjerena kopriva
14.07.2013. --- niska umjerena kopriva
15.07.2013. --- niska umjerena kopriva
16.07.2013. --- niska niska kopriva
17.07.2013. --- --- umjerena kopriva
18.07.2013. niska umjerena umjerena kopriva
19.07.2013. --- niska umjerena kopriva
20.07.2013. --- umjerena visoka kopriva
21.07.2013. --- niska umjerena kopriva
22.07.2013. niska niska umjerena kopriva
23.07.2013. --- umjerena umjerena kopriva
24.07.2013. niska umjerena umjerena Kopriva
25.07.2013. niska umjerena visoka Kopriva
26.07.2013. --- niska visoka Kopriva
27.07.2013. --- umjerena umjerena Kopriva
29.07.2013. niska umjerena umjerena Kopriva, ambrozija
30.07.2013. niska niska umjerena Kopriva
31.07.2013. --- --- niska kopriva
01.08.2013. --- niska niska kopriva
02.08.2013. --- --- niska kopriva
03.08.2013. --- --- ---
04.08.2013. --- --- ---
05.08.2013. --- --- niska Pelin
06.08.2013. --- niska --- trave
07.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
08.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
09.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
10.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
11.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
12.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
13.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru-nema rezultata
14.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
15.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
16.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
17.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
18.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
19.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
20.08.2013. --- --- --- Aparat u kvaru! Nema rezultata
21.08.2013. ---
22.08.2013. --- umjerena visoka Ambrozija
22.08.2013. --- --- umjerena Ambrozija
23.08.2013. --- niska umjerena Ambrozija
24.08.2013. --- umjerena visoka Ambrozija
25.08.2013. --- niska umjerena Ambrozija
26.08.2013. --- --- umjerena Ambrozija
27.08.2013. --- --- niska Ambrozija
28.08.2013. --- niska umjerena Ambrozija
29.08.2013. --- niska visoka Ambrozija
30.08.2013. --- niska visoka Ambrozija
31.08.2013. --- niska umjerena Ambrozija
01.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
02.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
03.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
04.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
05.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
06.09.2013. --- umjerena visoka Ambrozija
07.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
08.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
09.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
10.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
11.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
12.09.2013. --- --- umjerena Ambrozija
13.09.2013. --- umjerena visoka Ambrozija
14.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
15.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
16.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
17.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
18.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
19.09.2013. --- niska visoka Ambrozija
20.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
21.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
22.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
23.09.2013. --- --- visoka Ambrozija
24.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
24.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
25.09.2013. --- niska umjerena Ambrozija
26.09.2013. niska --- visoka Ambrozija
27.09.2013. --- --- niska Ambrozija
28.09.2013. niska niska umjerena Ambrozija
29.09.2013. --- --- niska Ambrozija
30.09.2013. --- --- niska Ambrozija
01.10.2013. --- --- niska Ambrozija
02.10.2013. --- --- niska Ambrozija
03.10.2013. --- --- niska Ambrozija
04.10.2013. --- --- niska Ambrozija
05.10.2013. niska --- niska Pelin
06.10.2013. --- --- niska Ambrozija
07.10.2013. --- --- niska Ambrozija
08.10.2013. niska --- niska Ambrozija
09.10.2013. --- --- niska Ambrozija
10.10.2013. --- --- niska Ambrozija
11.10.2013. niska --- niska Ambrozija
12.10.2013. --- --- niska Ambrozija
13.10.2013. --- --- niska Ambrozija
14.10.2013. niska --- niska Ambrozija
15.10.2013. niska --- niska Ambrozija
16.10.2013. --- --- umjerena Ambrozija
17.10.2013. --- --- niska Ambrozija
18.10.2013. --- --- niska Ambrozija
19.10.2013. --- --- niska Ambrozija
20.10.2013. niska --- niska Ambrozija
21.10.2013. --- --- niska Ambrozija
22.10.2013. --- --- niska Ambrozija
23.10.2013. --- --- niska Ambrozija
24.10.2013. niska --- --- Ambrozija
25.10.2013. --- --- niska Ambrozija
25.10.2013. --- --- niska Ambrozija
26.10.2013. --- --- niska Ambrozija
27.10.2013. niska --- niska Ambrozija
28.10.2013. --- --- niska Ambrozija
29.10.2013. --- --- niska Ambrozija
31.01.2014. --- --- --- ---
21.01.2015. --- --- --- --
22.01.2015. --- --- --- --
23.01.2015. --- --- --- --
24.01.2015. niska --- --- Joha
25.01.2015. niska --- --- Lijeska
26.01.2015. niska --- --- Lijeska
27.01.2015. niska --- --- Lijeska
28.01.2015. niska --- --- Lijeska
29.01.2015. niska --- --- Lijeska
30.01.2015. umjerena --- --- Lijeska
31.01.2015. niska --- --- Lijeska
01.02.2015. niska --- --- Lijeska
02.02.2015. niska --- --- Lijeska
03.02.2015. niska --- --- Lijeska
04.02.2015. niska --- --- Joha
06.02.2015. --- --- --- -
07.02.2015. niska --- --- Lijeska
08.02.2015. niska --- --- Lijeska
09.02.2015. niska --- --- Lijeska
10.02.2015. --- --- --- -
11.02.2015. --- --- --- nema peludi
12.02.2015. niska --- --- Lijeska
13.02.2015. niska --- --- Lijeska
14.02.2015. niska --- --- Lijeska
15.02.2015. niska --- --- Lijeska
16.02.2015. umjerena --- --- Lijeska
17.02.2015. niska --- --- Lijeska
18.02.2015. niska --- --- Lijeska
19.02.2015. niska --- --- Lijeska
20.02.2015. niska --- --- Lijeska
21.02.2015. umjerena --- --- Lijeska
22.02.2015. niska --- --- Lijeska
23.02.2015. niska --- --- Lijeska
24.02.2015. niska --- --- Lijeska
13.05.2015. umjerena visoka niska Trave
14.05.2015. umjerena visoka niska Trave
15.05.2015. niska niska niska Trave
16.05.2015. niska umjerena niska Trave
17.05.2015. umjerena umjerena umjerena Trave
18.05.2015. niska visoka umjerena Trave
19.05.2015. niska visoka niska Trave
20.05.2015. niska visoka niska Trave
21.05.2015. niska umjerena niska Trave
21.05.2015. niska --- niska --
21.05.2015. niska umjerena niska Trave
22.05.2015. niska --- niska --
23.05.2015. niska umjerena niska Trave
24.05.2015. niska umjerena niska Trave
25.05.2015. niska niska niska --
26.05.2015. niska niska niska Kopriva
27.05.2015. niska umjerena niska Trave
28.05.2015. niska niska niska Trave
29.05.2015. niska umjerena niska Trave
30.05.2015. niska umjerena niska Trave
31.05.2015. --- niska niska Trave
01.06.2015. niska niska niska Trave
02.06.2015. niska umjerena niska Trave
10.06.2015. niska niska niska Kopriva
11.06.2015. niska umjerena umjerena Kopriva
12.06.2015. niska niska niska Trave
13.06.2015. niska umjerena niska Trave
14.06.2015. niska umjerena niska Trave
15.06.2015. niska umjerena niska Trave
16.06.2015. niska niska niska Kopriva
22.07.2015. --- niska niska Kopriva
23.07.2015. --- umjerena umjerena Kopriva
24.07.2015. --- niska niska Trave
25.07.2015. --- niska niska Kopriva
26.07.2015. niska niska niska Kopriva
27.07.2015. --- --- niska Pelin
28.07.2015. --- --- niska Pelin
29.07.2015. --- niska niska Trave
30.07.2015. --- niska --- Trave
31.07.2015. --- niska niska Trave
01.08.2015. --- niska niska Kopriva
02.08.2015. niska niska niska Loboda
03.08.2015. --- niska niska Kopriva
04.08.2015. --- niska niska Kopriva
04.08.2015. --- niska niska Kopriva
05.08.2015. --- --- umjerena Kopriva
06.08.2015. --- niska umjerena Kopriva
06.08.2015. --- niska umjerena Kopriva
07.08.2015. --- --- umjerena Kopriva
08.08.2015. --- niska umjerena Kopriva
09.08.2015. --- niska niska Ambrozija
10.08.2015. --- niska umjerena Kopriva
12.08.2015. --- niska umjerena Kopriva
13.08.2015. --- niska umjerena Kopriva, Ambrozija
14.08.2015. --- niska umjerena Kopriva, Ambrozija
15.08.2015. --- niska niska Kopriva
16.08.2015. --- niska umjerena Kopriva, Ambrozija
17.08.2015. --- --- umjerena Ambrozija
18.08.2015. --- niska visoka Ambrozija
19.08.2015. --- --- umjerena Ambrozija
20.08.2015. --- niska niska Ambrozija
21.08.2015. --- --- umjerena Ambrozija
22.08.2015. --- --- niska Ambrozija
23.08.2015. --- --- umjerena Ambrozija
24.08.2015. --- --- visoka Ambrozija
25.08.2015. --- --- umjerena Ambrozija
26.08.2015. --- --- visoka Ambrozija
27.08.2015. --- --- visoka Ambrozija
28.08.2015. --- niska visoka Ambrozija
29.08.2015. --- niska visoka Ambrozija
30.08.2015. --- niska visoka Ambrozija
31.08.2015. --- niska visoka Ambrozija
01.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
02.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
03.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
04.09.2015. --- --- visoka Ambrozija
05.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
06.09.2015. --- --- visoka Ambrozija
07.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
08.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
09.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
10.09.2015. --- --- umjerena Ambrozija
11.09.2015. --- --- umjerena Ambrozija
12.09.2015. --- --- visoka Ambrozija
13.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
14.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
15.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
16.09.2015. --- niska visoka Ambrozija
17.09.2015. --- --- visoka Ambrozija
18.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
19.09.2015. niska niska umjerena Ambrozija
20.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
21.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
22.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
23.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
24.09.2015. --- niska niska Ambrozija
25.09.2015. --- niska niska Ambrozija
26.09.2015. --- --- niska Ambrozija
27.09.2015. --- niska niska Ambrozija
28.09.2015. --- niska umjerena Ambrozija
29.09.2015. --- niska niska Ambrozija
30.09.2015. --- --- niska Ambrozija
01.10.2015. --- --- niska Ambrozija
02.10.2015. --- --- --- Nema peludi
03.10.2015. --- --- niska Kopriva
04.10.2015. --- niska niska Ambrozija
05.10.2015. --- --- niska Ambrozija
06.10.2015. --- niska niska Ambrozija
07.10.2015. --- --- niska Ambrozija
08.10.2015. niska --- niska Ambrozija
09.10.2015. --- --- --- Nema peludi
10.10.2015. --- niska umjerena Ambrozija
11.10.2015. --- --- niska Ambrozija
12.10.2015. --- --- niska Ambrozija
13.10.2015. --- --- niska Kopriva
14.10.2015. --- --- niska Ambrozija
15.10.2015. --- --- niska Ambrozija
16.10.2015. --- --- niska Ambrozija
17.10.2015. --- --- niska Nema peludi
17.10.2015. --- --- --- Nema peludi
18.10.2015. --- --- niska Ambrozija
19.10.2015. --- --- niska Ambrozija
20.10.2015. --- --- niska Ambrozija
21.10.2015. --- --- --- Nema peludi
22.10.2015. --- --- niska Ambrozija
23.10.2015. --- --- niska Ambrozija
24.10.2015. --- --- --- Nema peludi
25.10.2015. --- --- --- Nema peludi
26.10.2015. --- --- niska Ambrozija
27.10.2015. --- --- niska Ambrozija
29.01.2016. niska --- --- Lijeska
30.01.2016. niska --- --- Lijeska
31.01.2016. niska --- --- Lijeska
01.02.2016. umjerena --- --- Lijeska
03.02.2016. niska --- --- Lijeska
04.02.2016. niska --- --- Lijeska
05.02.2016. umjerena --- --- Joha
06.02.2016. niska --- --- Lijeska
07.02.2016. niska --- --- Lijeska
08.02.2016. umjerena --- --- Lijeska
09.02.2016. umjerena --- --- Joha
10.02.2016. niska --- --- Lijeska
11.02.2016. umjerena --- --- Joha
12.02.2016. umjerena --- --- Joha
13.02.2016. niska --- --- Joha
14.02.2016. umjerena --- --- Joha
15.02.2016. niska --- --- Čempresi
16.02.2016. niska --- --- Jasen
17.02.2016. niska --- --- Čempresi
18.02.2016. niska --- --- Topola
19.02.2016. umjerena --- --- Joha
20.02.2016. umjerena --- --- Joha
21.02.2016. umjerena --- --- Joha
22.02.2016. visoka --- --- Joha
23.02.2016. umjerena --- --- Joha
24.02.2016. umjerena --- --- Joha
25.02.2016. niska --- --- Topola
26.02.2016. niska --- --- Joha
27.02.2016. niska --- --- Topola
28.02.2016. niska --- --- Topola
29.02.2016. niska --- --- Čempresi
01.03.2016. umjerena --- --- Joha
02.03.2016. umjerena --- --- Joha
03.03.2016. niska --- --- Topola
04.03.2016. niska --- --- Joha
05.03.2016. niska --- --- Grab
06.03.2016. niska --- --- Topola
07.03.2016. niska --- --- Topola
08.03.2016. niska --- --- Vrba
08.03.2016. niska --- --- Vrba
09.03.2016. niska --- --- Topola
10.03.2016. umjerena --- --- Topola
11.03.2016. niska --- --- Čempresi
11.03.2016. niska --- --- Čempresi
12.03.2016. niska --- --- Topola, brijest
12.03.2016. niska --- --- Vrba
12.03.2016. umjerena --- --- Topola
13.03.2016. umjerena --- --- Topola
14.03.2016. umjerena --- --- Topola
14.03.2016. niska --- --- Topola
15.03.2016. niska --- --- Joha
16.03.2016. niska --- --- Vrba
17.03.2016. niska --- --- Topola
18.03.2016. niska --- --- Vrba
19.03.2016. umjerena --- --- Joha
20.03.2016. umjerena --- --- Grab
21.03.2016. niska --- --- Grab
22.03.2016. umjerena --- --- Topola
23.03.2016. niska --- --- Grab
24.03.2016. niska --- --- Grab
25.03.2016. umjerena --- --- Grab
26.03.2016. niska --- --- Grab
27.03.2016. niska --- --- Grab
28.03.2016. umjerena --- --- Grab
29.03.2016. visoka --- --- Grab
30.03.2016. visoka --- --- Grab
31.03.2016. visoka --- --- Grab
01.04.2016. visoka --- --- Lijeska
02.04.2016. visoka --- --- Breza
03.04.2016. visoka --- --- Breza
04.04.2016. visoka --- --- Breza
05.04.2016. visoka --- --- Breza
06.04.2016. umjerena --- --- Breza
07.04.2016. umjerena --- --- Breza
08.04.2016. umjerena --- --- Breza, vrba
09.04.2016. niska --- --- Vrba
10.04.2016. umjerena --- --- Orah
11.04.2016. umjerena --- --- Orah
12.04.2016. umjerena niska --- Javor
13.04.2016. umjerena niska --- Breza
14.04.2016. umjerena niska --- Breza
15.04.2016. umjerena niska --- Breza
16.04.2016. umjerena niska --- Breza
17.04.2016. umjerena --- niska Breza, trputac
18.04.2016. umjerena niska niska Breza, trave
18.04.2016. umjerena niska --- Breza, trave
19.04.2016. niska niska --- Breza, trave
20.04.2016. umjerena niska --- Breza
21.04.2016. niska --- --- Dud, vrba
22.04.2016. niska niska --- Dud, javor
23.04.2016. niska --- --- Dud
24.04.2016. niska --- --- Breza
25.04.2016. niska --- --- Breza
26.04.2016. niska --- --- Breza
27.04.2016. niska niska --- Orah
28.04.2016. niska niska --- Trave
29.04.2016. niska --- --- Čempresi
30.04.2016. niska --- --- Orah
01.05.2016. niska --- --- Orah
02.05.2016. niska --- --- Breza
03.05.2016. --- --- --- --
04.05.2016. niska --- --- Orah
05.05.2016. niska --- --- Breza
06.05.2016. niska --- niska Breza
07.05.2016. niska --- --- --
08.05.2016. niska --- --- Orah
09.05.2016. --- --- --- --
10.05.2016. niska --- --- Breza
17.05.2016. niska visoka niska Bazga, trave
17.05.2016. niska niska --- Bazga, trave
18.05.2016. --- --- --- -
19.05.2016. --- --- --- -
20.05.2016. --- niska niska Kopriva, trave
21.05.2016. --- --- --- -
22.05.2016. niska niska niska Bazga, trave, kopriva
23.05.2016. niska umjerena niska Trave
24.05.2016. umjerena visoka niska Trave
25.05.2016. umjerena umjerena niska Bor, trave
26.05.2016. niska visoka niska Trave
27.05.2016. --- niska --- Trave
28.05.2016. niska umjerena niska Trave
29.05.2016. niska umjerena visoka Kopriva
30.05.2016. niska umjerena niska Trave
31.05.2016. niska umjerena umjerena Trave
01.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
02.06.2016. niska umjerena umjerena Kopriva
03.06.2016. --- niska umjerena Kopriva
04.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
05.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
06.06.2016. --- niska umjerena Koprive
07.06.2016. niska umjerena umjerena Trave, Koprive
08.06.2016. niska umjerena umjerena Koprive, trave
09.06.2016. --- niska umjerena Koprive
10.06.2016. --- umjerena umjerena Koprive, trave
11.06.2016. --- niska umjerena Koprive
12.06.2016. --- niska niska Koprive
13.06.2016. --- niska umjerena Kopriva
14.06.2016. niska umjerena umjerena Kopriva
15.06.2016. niska umjerena niska Trave
16.06.2016. niska umjerena niska Trave
17.06.2016. niska visoka niska Trave
18.06.2016. niska visoka umjerena Trave
19.06.2016. niska umjerena umjerena Kopriva
20.06.2016. niska niska niska Kopriva
21.06.2016. --- --- umjerena Kopriva
22.06.2016. --- niska umjerena Kopriva
23.06.2016. --- niska umjerena Kopriva
24.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
25.06.2016. niska umjerena umjerena Trave, kopriva
26.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
27.06.2016. niska --- niska Kopriva
28.06.2016. niska --- umjerena Kopriva
28.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
29.06.2016. niska niska umjerena Kopriva
30.06.2016. --- niska niska Kopriva
01.07.2016. niska niska niska Kopriva
02.07.2016. --- niska niska Kopriva
03.07.2016. niska niska niska Kopriva
04.07.2016. --- niska niska Koprive
05.07.2016. --- niska niska Koprive
06.07.2016. --- niska niska Koprive
07.07.2016. niska niska umjerena Koprive
08.07.2016. --- niska umjerena Koprive
09.07.2016. niska niska umjerena Koprive
10.07.2016. --- niska niska Koprive
11.07.2016. --- niska niska Kopriva
12.07.2016. --- niska niska Kopriva
13.07.2016. niska niska umjerena Kopriva
14.07.2016. --- niska niska Kopriva
15.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
16.07.2016. niska --- --- Bor
17.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
18.07.2016. --- niska visoka Kopriva
19.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
20.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
21.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
22.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
23.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
24.07.2016. --- niska umjerena Kopriva
25.07.2016. --- --- niska Kopriva
26.07.2016. --- niska niska Kopriva
27.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
28.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
29.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
30.07.2016. --- niska visoka Kopriva
31.07.2016. --- --- umjerena Kopriva
01.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
02.08.2016. --- --- niska Kopriva
02.08.2016. --- --- niska Kopriva
03.08.2016. --- --- niska Kopriva
04.08.2016. --- --- umjerena Kopriva
05.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
06.08.2016. --- --- umjerena Kopriva
07.08.2016. --- --- umjerena Kopriva
08.08.2016. --- --- umjerena Kopriva
09.08.2016. --- --- visoka Kopriva
09.08.2016. --- --- visoka Kopriva
10.08.2016. --- --- umjerena Kopriva, ambrozija
11.08.2016. --- --- umjerena Kopriva
12.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
13.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
14.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
15.08.2016. --- niska niska Kopriva
15.08.2016. --- niska niska Kopriva
16.08.2016. --- niska niska Kopriva
17.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
18.08.2016. --- niska umjerena Kopriva
19.08.2016. --- niska visoka Kopriva
20.08.2016. --- niska visoka Kopriva, ambrozija
21.08.2016. --- --- visoka Kopriva
21.08.2016. --- --- visoka Kopriva
22.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
23.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
24.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
25.08.2016. --- niska visoka Ambrozija
26.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
27.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
28.08.2016. --- niska visoka Ambrozija
29.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
29.08.2016. --- --- visoka Ambrozija
30.08.2016. --- niska visoka Ambrozija
30.08.2016. --- niska visoka Ambrozija
31.08.2016. --- --- umjerena Ambrozija
31.08.2016. --- --- umjerena Ambrozija
01.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
01.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
02.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
02.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
03.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
03.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
04.09.2016. --- --- visoka Ambrozija
04.09.2016. --- --- visoka Ambrozija
05.09.2016. --- niska niska Ambrozija
06.09.2016. --- --- niska Ambrozija
07.09.2016. --- niska umjerena Ambrozija
08.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
09.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
10.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
11.09.2016. --- niska visoka Ambrozija
12.09.2016. --- niska niska Ambrozija
13.09.2016. --- --- niska Ambrozija
14.09.2016. --- niska niska Ambrozija
15.09.2016. --- niska niska Ambrozija
16.09.2016. --- --- niska Ambrozija
17.09.2016. --- --- umjerena Ambrozija
18.09.2016. niska niska niska Ambrozija
19.09.2016. --- --- niska Ambrozija
20.09.2016. --- --- niska Ambrozija
21.09.2016. --- --- niska Ambrozija
22.09.2016. --- --- niska Ambrozija
23.09.2016. --- niska niska Ambrozija
24.09.2016. --- niska niska Ambrozija
25.09.2016. --- niska niska Ambrozija
26.09.2016. --- --- niska Ambrozija
27.09.2016. --- niska niska Ambrozija
28.09.2016. --- --- niska Ambrozija
29.09.2016. --- --- niska Ambrozija
30.09.2016. --- --- niska Ambrozija
01.10.2016. --- niska niska Ambrozija
02.10.2016. --- --- niska Ambrozija
03.10.2016. --- --- niska Ambrozija
04.10.2016. --- --- umjerena Ambrozija
05.10.2016. --- niska umjerena Ambrozija
06.10.2016. --- --- niska Ambrozija
07.10.2016. --- --- niska Ambrozija
08.10.2016. --- --- niska Ambrozija
09.10.2016. --- --- niska Ambrozija
10.10.2016. --- --- niska Ambrozija
11.10.2016. --- --- niska Kopriva
12.10.2016. --- --- niska Ambrozija
13.10.2016. --- --- niska Ambrozija
14.10.2016. niska --- niska Kopriva
15.10.2016. --- --- niska Ambrozija
16.10.2016. --- --- niska Kopriva
17.10.2016. --- --- niska Ambrozija
18.10.2016. --- niska niska Ambrozija
19.10.2016. --- --- --- Nema peludi
20.10.2016. --- niska --- Trave
21.10.2016. --- --- --- Nema peludi
22.10.2016. --- --- --- Nema peludi
23.10.2016. --- --- niska Ambrozija
06.02.2017. --- --- --- Nema peludi
07.02.2017. --- --- --- Nema peludi
07.02.2017. --- --- --- Nema peludi
08.02.2017. niska --- --- Čempresi
09.02.2017. --- --- --- Nema peludi
10.02.2017. --- --- --- Nema peludi
11.02.2017. --- --- --- Nema peludi
12.02.2017. --- --- --- Nema peludi
12.02.2017. --- --- --- Nema peludi
13.02.2017. --- --- --- Nema peludi
14.02.2017. --- --- --- Nema peludi
15.02.2017. --- --- --- Nema peludi
16.02.2017. --- --- --- Nema peludi
17.02.2017. --- --- --- Nema peludi
18.02.2017. --- --- --- Nema peludi
19.02.2017. --- --- --- Nema peludi
20.02.2017. niska --- --- Joha
21.02.2017. niska --- --- Lijeska
22.02.2017. niska --- --- Lijeska
23.02.2017. umjerena --- --- Lijeska
24.02.2017. umjerena --- --- Lijeska
25.02.2017. niska --- --- Joha
26.02.2017. niska --- --- Lijeska
27.02.2017. niska --- --- Lijeska
28.02.2017. niska --- --- Lijeska
01.03.2017. niska --- --- Joha
02.03.2017. niska --- --- Joha
03.03.2017. niska --- --- Čempresi
04.03.2017. niska --- --- Topola
05.03.2017. niska --- --- Topola
06.03.2017. niska --- --- Topola
07.03.2017. niska --- --- Topola
08.03.2017. niska --- --- Joha
09.03.2017. niska --- --- Topola
10.03.2017. niska --- --- Čempresi
11.03.2017. niska --- --- Joha
12.03.2017. niska --- --- Topola
13.03.2017. niska --- --- Čempresi
14.03.2017. niska --- --- Čempresi
15.03.2017. niska --- --- Čempresi
16.03.2017. niska --- --- Čempresi
17.03.2017. niska --- --- Čempresi
18.03.2017. umjerena --- --- Čempresi
19.03.2017. niska --- --- Čempresi
20.03.2017. niska --- --- Topola
21.03.2017. niska --- --- Čempresi
22.03.2017. niska --- --- Topola
23.03.2017. niska --- --- Breza
24.03.2017. umjerena --- --- Umjerena
25.03.2017. niska --- --- Topola
26.03.2017. niska --- --- Breza
27.03.2017. niska --- --- Jasen
28.03.2017. niska --- --- Breza
29.03.2017. umjerena --- --- Breza
30.03.2017. umjerena --- --- Breza
31.03.2017. umjerena --- --- Vrba
01.04.2017. umjerena --- --- Vrba
02.04.2017. umjerena --- --- Vrba
03.04.2017. niska niska --- Jasen
03.04.2017. umjerena niska --- Jasen
04.04.2017. umjerena --- --- Breza, vrba
05.04.2017. niska --- --- Vrba
06.04.2017. umjerena --- --- Vrba
07.04.2017. niska --- --- Breza
08.04.2017. niska --- --- Javor
09.04.2017. niska --- --- Breza
10.04.2017. niska niska --- Vrba
11.04.2017. umjerena --- niska Javor
12.04.2017. umjerena --- niska Breza
13.04.2017. niska --- niska Javor
14.04.2017. niska --- --- Javor
15.04.2017. niska --- niska Orah
16.04.2017. niska --- niska Hrast
17.04.2017. niska --- niska Orah
17.04.2017. niska --- niska Orah
18.04.2017. niska --- niska Javor
18.04.2017. niska --- niska Javor
19.04.2017. niska --- niska Vrba
19.04.2017. niska --- niska Vrba
20.04.2017. niska --- --- Orah
20.04.2017. niska --- --- Orah
21.04.2017. niska --- --- Javor
21.04.2017. niska --- --- Javor
22.04.2017. niska --- --- Breza
22.04.2017. niska --- --- Breza
23.04.2017. niska niska niska Orah
23.04.2017. niska niska niska Orah
24.04.2017. niska --- --- Javor
25.04.2017. niska --- --- Javor
26.04.2017. niska --- --- Javor
27.04.2017. niska --- niska Javor, kopriva
28.04.2017. umjerena niska niska Javor
29.04.2017. niska niska --- Javor, trave
30.04.2017. niska --- niska Kopriva
02.05.2017. niska niska niska Trave, kopriva
03.05.2017. niska niska niska Kopriva
04.05.2017. niska --- niska Kopriva
05.05.2017. niska --- niska Kopriva
06.05.2017. niska --- --- Bor
07.05.2017. --- --- --- Nema peludi
08.05.2017. niska niska niska Bor
08.05.2017. niska niska niska Bor
09.05.2017. niska niska niska Trave
09.05.2017. niska niska niska Trave
10.05.2017. niska niska niska Trave
10.05.2017. niska niska niska Trave
11.05.2017. niska niska --- Bor, trave
11.05.2017. niska niska --- Bor, trave
12.05.2017. niska niska --- Trave
12.05.2017. niska niska --- Trave
13.05.2017. niska niska --- Trave
13.05.2017. niska niska --- Trave
14.05.2017. niska niska --- Trave
14.05.2017. niska niska --- Trave
15.05.2017. niska umjerena --- Trave
15.05.2017. niska umjerena --- Trave
16.05.2017. niska niska --- Trave
16.05.2017. niska niska --- Trave
17.05.2017. niska niska niska Trave
17.05.2017. niska niska niska Trave
18.05.2017. niska umjerena niska Trave
18.05.2017. niska umjerena niska Trave
19.05.2017. niska niska niska Trave
19.05.2017. niska niska niska Trave
20.05.2017. niska umjerena niska Trave
20.05.2017. niska umjerena niska Trave
21.05.2017. umjerena umjerena niska Bor, trave
21.05.2017. umjerena umjerena niska Bor, trave
22.05.2017. niska niska niska Trave
22.05.2017. niska niska niska Trave
23.05.2017. niska umjerena --- Trave
23.05.2017. niska umjerena --- Trave
24.05.2017. niska umjerena niska Trave, bor
24.05.2017. niska umjerena niska Trave, bor
25.05.2017. niska umjerena niska Trave
25.05.2017. niska umjerena niska Trave
26.05.2017. niska niska niska Trave
26.05.2017. niska niska niska Trave
27.05.2017. niska umjerena niska Trave
27.05.2017. niska umjerena niska Trave
28.05.2017. niska niska niska Bor
28.05.2017. niska niska niska Bor
05.06.2017. niska niska niska Trave, kopriva
06.06.2017. niska niska niska Kopriva, smreka
07.06.2017. niska niska umjerena Kopriva
08.06.2017. --- niska umjerena Kopriva
09.06.2017. --- niska umjerena Kopriva
10.06.2017. niska niska umjerena Kopriva
11.06.2017. --- niska niska Trave, kopriva
12.06.2017. niska --- niska Koprive
13.06.2017. niska niska umjerena Koprive
14.06.2017. niska niska niska Trave, koprive
15.06.2017. niska niska umjerena Koprive
16.06.2017. niska umjerena umjerena Trave, koprive
17.06.2017. niska umjerena umjerena Trave, koprive
18.06.2017. niska niska umjerena Koprive
19.06.2017. niska niska umjerena Koprive
20.06.2017. niska niska umjerena Koprive
21.06.2017. niska umjerena niska Trave
22.06.2017. --- umjerena umjerena Trave, koprive
23.06.2017. niska umjerena umjerena Trave, koprive
24.06.2017. niska niska umjerena Koprive
25.06.2017. niska niska niska Trave, koprive
26.06.2017. niska --- niska Kopriva
26.06.2017. niska --- niska Kopriva
27.06.2017. niska niska niska Kopriva
27.06.2017. niska niska niska Kopriva
28.06.2017. --- niska niska Trave
28.06.2017. --- niska niska Trave
29.06.2017. niska niska niska Trave
29.06.2017. niska niska niska Trave
30.06.2017. niska niska niska Trave
30.06.2017. niska --- niska Kopriva
30.06.2017. niska --- niska Kopriva
01.07.2017. --- niska niska Trave
01.07.2017. --- niska niska Trave
02.07.2017. --- --- niska Kopriva
02.07.2017. --- --- niska Kopriva
10.07.2017. --- niska niska Trave
10.07.2017. --- niska niska Trave
11.07.2017. niska niska niska Trave
11.07.2017. niska niska niska Trave
12.07.2017. --- niska niska Koprive
12.07.2017. --- niska niska Koprive
13.07.2017. --- niska niska Trave
13.07.2017. --- niska niska Trave
14.07.2017. --- niska niska Koprive
14.07.2017. --- niska niska Koprive
15.07.2017. --- niska niska Trave
15.07.2017. --- niska niska Trave
16.07.2017. --- niska niska Trave
16.07.2017. --- niska niska Trave
17.07.2017. --- niska niska Koprive
17.07.2017. --- niska niska Koprive
18.07.2017. --- niska niska Koprive
18.07.2017. --- niska niska Koprive
19.07.2017. --- --- niska Koprive
19.07.2017. --- --- niska Koprive
20.07.2017. --- niska niska Koprive
20.07.2017. --- niska niska Koprive
21.07.2017. --- --- niska Koprive
21.07.2017. --- --- niska Koprive
22.07.2017. --- niska niska Koprive
22.07.2017. --- niska niska Koprive
23.07.2017. --- niska niska Koprive
23.07.2017. --- niska niska Koprive
07.08.2017. --- --- niska Ambrozija
08.08.2017. --- niska niska Koprive
09.08.2017. --- --- niska Koprive
10.08.2017. --- --- umjerena Ambrozija
11.08.2017. niska niska visoka Ambrozija
12.08.2017. niska niska visoka Ambrozija
13.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
13.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
13.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
21.08.2017. --- --- umjerena Ambrozija
22.08.2017. --- --- umjerena Ambrozija
23.08.2017. --- niska umjerena Ambrozija
24.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
25.08.2017. --- niska umjerena Ambrozija
26.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
27.08.2017. --- --- visoka Ambrozija
28.08.2017. --- --- visoka Ambrozija
29.08.2017. --- --- visoka Ambrozija
30.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
31.08.2017. --- niska visoka Ambrozija
01.09.2017. --- niska vrlo visoka Ambrozija
02.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
03.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
04.09.2017. --- --- visoka Ambrozija
05.09.2017. --- --- visoka Ambrozija
06.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
07.09.2017. --- --- visoka Ambrozija
08.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
09.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
10.09.2017. --- niska visoka Ambrozija
11.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
12.09.2017. --- --- visoka Ambrozija
13.09.2017. --- --- umjerena Ambrozija
14.09.2017. --- --- umjerena Ambrozija
15.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
16.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
17.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
18.09.2017. --- niska niska Ambrozija
19.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
20.09.2017. --- --- niska Ambrozija
21.09.2017. --- niska umjerena Ambrozija
22.09.2017. --- niska niska Ambrozija
23.09.2017. --- niska niska Ambrozija, trave
24.09.2017. --- niska niska Ambrozija
25.09.2017. --- --- niska Ambrozija
26.09.2017. --- --- niska Pelin
27.09.2017. niska niska niska Ambrozija
28.09.2017. --- niska niska Ambrozija
29.09.2017. --- niska niska Ambrozija
30.09.2017. niska --- niska Bor
01.10.2017. --- --- niska Ambrozija
02.10.2017. niska --- niska Bor, ambrozija
03.10.2017. --- --- niska Ambrozija
04.10.2017. --- --- --- Nema peludi
05.10.2017. niska niska niska Ambrozija
06.10.2017. --- niska niska Ambrozija
07.10.2017. --- niska niska Ambrozija
08.10.2017. --- --- niska Ambrozija
09.10.2017. --- niska --- Trave
10.10.2017. --- --- --- Nema peludi
11.10.2017. --- --- niska Ambrozija
12.10.2017. --- --- niska Ambrozija
13.10.2017. --- --- --- Nema peludi
14.10.2017. --- --- niska Ambrozija
15.10.2017. --- --- niska Ambrozija
16.10.2017. --- --- niska Ambrozija
17.10.2017. --- --- niska Ambrozija
18.10.2017. --- --- niska Ambrozija
19.10.2017. --- --- niska Ambrozija
20.10.2017. --- --- niska Ambrozija
21.10.2017. --- --- niska Ambrozija
22.10.2017. --- --- niska Ambrozija
30.10.2017. --- niska niska Ambrozija
31.10.2017. --- --- --- Nema peludi
01.11.2017. --- --- niska Ambrozija
02.11.2017. niska --- --- Čempresi
03.11.2017. --- --- niska Kopriva
04.11.2017. --- --- niska Ambrozija
05.11.2017. --- --- --- Nema peludi
30.01.2018. umjerena --- --- Lijeska
31.01.2018. umjerena --- --- Lijeska, joha
01.02.2018. umjerena --- --- Lijeska, joha
02.02.2018. umjerena --- --- Lijeska
03.02.2018. niska --- --- Joha
04.02.2018. niska --- --- Joha, lijeska
12.02.2018. niska --- --- Lijeska
13.02.2018. niska --- --- Joha
14.02.2018. niska --- --- Joha
15.02.2018. niska --- --- Joha
16.02.2018. --- --- --- Nema peludi
17.02.2018. niska --- --- Lijeska
18.02.2018. niska --- --- Joha
19.02.2018. niska --- --- Joha
20.02.2018. niska --- --- Lijeska
21.02.2018. --- --- --- Nema peludi
22.02.2018. --- --- --- Nema peludi
23.02.2018. niska --- --- Jasen
24.02.2018. niska --- --- Jasen
25.02.2018. niska --- --- Lijeska
26.02.2018. niska --- --- Joha
27.02.2018. --- --- --- Nema peludi
28.02.2018. visoka --- --- Joha
01.03.2018. niska --- --- Joha
02.03.2018. niska --- --- Joha
03.03.2018. --- --- --- Nema peludi
04.03.2018. --- --- --- Nema peludi
05.03.2018. niska --- --- Čempresi
06.03.2018. niska --- --- Čempresi
07.03.2018. umjerena --- --- Joha
08.03.2018. niska --- --- Joha
09.03.2018. visoka --- --- Joha
10.03.2018. visoka --- --- Joha
11.03.2018. umjerena --- --- Joha
12.03.2018. visoka --- --- Joha
13.03.2018. umjerena --- --- Joha
14.03.2018. umjerena --- --- Joha
15.03.2018. umjerena --- --- Joha
16.03.2018. niska --- --- Joha, lijeska
17.03.2018. niska --- --- Joha, čempresi
18.03.2018. niska --- --- Topola
19.03.2018. niska --- --- Joha
20.03.2018. umjerena --- --- Joha
21.03.2018. niska --- --- Joha
22.03.2018. niska --- --- Joha
23.03.2018. niska --- --- Joha
24.03.2018. niska --- --- Topola
25.03.2018. niska --- --- Topola
26.03.2018. niska --- --- Topola
27.03.2018. niska --- --- Joha
28.03.2018. niska --- --- Brijest
29.03.2018. niska --- --- Breza
30.03.2018. niska --- --- Brijest
31.03.2018. niska --- --- Grab
01.04.2018. niska --- --- Topola
01.04.2018. niska --- --- Topola
02.04.2018. umjerena --- --- Grab
03.04.2018. umjerena niska --- Grab
04.04.2018. visoka --- --- Grab
05.04.2018. visoka --- --- Grab
06.04.2018. umjerena --- --- Grab
07.04.2018. umjerena --- --- Grab
08.04.2018. visoka --- --- Grab
08.04.2018. visoka --- --- Breza
09.04.2018. visoka --- --- Breza
10.04.2018. visoka --- --- Breza
11.04.2018. visoka --- --- Breza
12.04.2018. visoka --- --- Breza
13.04.2018. umjerena niska --- Vrba
14.04.2018. umjerena niska --- Breza
15.04.2018. umjerena niska --- Vrba
16.04.2018. umjerena niska --- Vrba
17.04.2018. niska --- --- Vrba
18.04.2018. umjerena niska --- Vrba
19.04.2018. umjerena --- --- Javor, breza
20.04.2018. umjerena niska --- Javor, breza
21.04.2018. niska niska --- Breza
22.04.2018. umjerena niska --- Javor, Breza
23.04.2018. niska --- --- Vrba
24.04.2018. visoka niska --- Vrba
25.04.2018. umjerena --- --- Vrba
26.04.2018. umjerena niska --- Vrba
27.04.2018. niska niska --- Javor
28.04.2018. niska --- --- Vrba
29.04.2018. umjerena niska --- Vrba
15.05.2018. niska umjerena niska Trave
16.05.2018. niska visoka niska Trave
17.05.2018. niska visoka niska Trave
18.05.2018. niska visoka niska Trave
19.05.2018. niska umjerena niska Trave
20.05.2018. niska visoka niska Trave
21.05.2018. niska umjerena niska Trave
22.05.2018. niska umjerena niska Trave
23.05.2018. niska niska niska Trave
24.05.2018. niska umjerena umjerena Trave
25.05.2018. niska umjerena niska Trave
26.05.2018. niska umjerena niska Trave
27.05.2018. --- niska niska Trave
28.05.2018. niska umjerena niska Trave
29.05.2018. niska umjerena niska Trave
30.05.2018. niska umjerena niska Trave
31.05.2018. niska umjerena niska Trave
01.06.2018. niska niska niska Trave
02.06.2018. niska umjerena niska Trave
03.06.2018. umjerena umjerena visoka Koprive, lipa
18.06.2018. niska umjerena umjerena Trave, Kopriva
19.06.2018. niska umjerena umjerena Trave, Kopriva
20.06.2018. niska umjerena umjerena Trave, Kopriva
21.06.2018. niska niska umjerena Kopriva
22.06.2018. niska umjerena umjerena Trave, Kopriva
23.06.2018. niska niska visoka Kopriva
24.06.2018. niska niska visoka Kopriva
02.07.2018. niska umjerena umjerena Kopriva
02.07.2018. niska umjerena niska Trave
02.07.2018. niska umjerena umjerena Kopriva
03.07.2018. --- niska niska Kopriva
03.07.2018. niska umjerena niska Trave
03.07.2018. --- niska niska Kopriva
04.07.2018. niska umjerena umjerena Kopriva
04.07.2018. --- niska niska Koprive
04.07.2018. niska umjerena umjerena Kopriva
05.07.2018. --- niska niska Kopriva
05.07.2018. --- niska umjerena Koprive
05.07.2018. --- niska niska Kopriva
06.07.2018. --- niska visoka Kopriva
06.07.2018. --- niska niska Koprive
06.07.2018. --- niska visoka Kopriva
07.07.2018. niska niska visoka Kopriva
07.07.2018. --- niska umjerena Koprive
07.07.2018. niska niska visoka Kopriva
08.07.2018. --- niska umjerena Kopriva
08.07.2018. niska umjerena umjerena Koprive
08.07.2018. --- niska umjerena Kopriva
09.07.2018. --- niska visoka Kopriva
10.07.2018. --- niska visoka Kopriva
11.07.2018. --- niska visoka Kopriva
12.07.2018. --- niska visoka Kopriva
13.07.2018. --- niska visoka Kopriva
14.07.2018. --- umjerena visoka Kopriva
15.07.2018. --- niska visoka Kopriva
16.07.2018. --- niska visoka Kopriva
17.07.2018. --- umjerena visoka Kopriva
18.07.2018. niska niska visoka Kopriva
19.07.2018. --- niska visoka Kopriva
20.07.2018. --- niska visoka Kopriva
21.07.2018. --- niska visoka Kopriva
22.07.2018. --- niska visoka Kopriva
30.07.2018. --- niska visoka Kopriva
31.07.2018. --- niska visoka Kopriva
01.08.2018. --- umjerena visoka Kopriva
02.08.2018. --- niska visoka Kopriva
03.08.2018. --- niska visoka Kopriva, ambrozija
03.08.2018. --- niska visoka Kopriva, ambrozija
04.08.2018. --- umjerena visoka Kopriva, ambrozija
05.08.2018. --- umjerena visoka Kopriva, ambrozija
13.08.2018. --- niska umjerena Kopriva, ambrozija
14.08.2018. --- niska umjerena Ambrozija
15.08.2018. --- --- visoka Ambrozija
16.08.2018. --- niska umjerena Kopriva
17.08.2018. --- niska umjerena Ambrozija
18.08.2018. --- niska visoka Ambrozija
19.08.2018. --- niska visoka Ambrozija
19.08.2018. --- niska visoka Ambrozija
20.08.2018. --- niska umjerena Koprive
21.08.2018. --- niska umjerena Koprive, Ambrozija
22.08.2018. --- --- visoka Ambrozija
23.08.2018. --- --- visoka Ambrozija
24.08.2018. --- niska visoka Ambrozija
25.08.2018. --- niska visoka Ambrozija
26.08.2018. --- niska vrlo visoka Ambrozija
03.09.2018. --- --- visoka Ambrozija
04.09.2018. --- --- visoka Ambrozija
05.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
06.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
07.09.2018. --- --- visoka Ambrozija
08.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
09.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
17.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
18.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
19.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
20.09.2018. --- --- umjerena Ambrozija
21.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
22.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
23.09.2018. --- --- umjerena Ambrozija
24.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
25.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
25.09.2018. --- --- niska Ambrozija
25.09.2018. --- niska visoka Ambrozija
26.09.2018. --- --- niska Ambrozija
27.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
28.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
29.09.2018. --- niska umjerena Ambrozija
30.09.2018. --- --- niska Ambrozija
01.10.2018. --- niska niska Ambrozija
02.10.2018. --- niska niska Ambrozija
03.10.2018. --- --- niska Ambrozija
04.10.2018. niska niska niska Ambrozija
05.10.2018. --- niska niska Ambrozija
06.10.2018. --- niska niska Ambrozija
07.10.2018. --- niska niska Ambrozija
08.10.2018. --- niska niska Ambrozija
09.10.2018. --- niska niska Ambrozija
10.10.2018. niska niska niska Ambrozija
11.10.2018. --- niska niska Ambrozija
12.10.2018. --- --- niska Ambrozija
13.10.2018. --- --- niska Ambrozija
14.10.2018. --- niska niska Ambrozija
15.10.2018. --- --- niska Ambrozija
16.10.2018. --- niska niska Ambrozija
17.10.2018. --- --- niska Ambrozija
18.10.2018. --- niska niska Ambrozija
19.10.2018. --- niska niska Ambrozija
20.10.2018. --- --- niska Ambrozija
21.10.2018. --- --- niska Ambrozija
22.10.2018. --- --- niska Ambrozija
23.10.2018. --- niska niska Ambrozija
24.10.2018. --- --- niska Ambrozija
25.10.2018. --- niska niska Ambrozija
26.10.2018. --- --- niska Ambrozija
27.10.2018. --- niska niska Ambrozija
28.10.2018. niska niska niska Ambrozija
01.01.2019. --- --- --- --