Platana
NAJVIŠE
umjerena
DRVEĆE
niska
TRAVE
---
KOROVI