Lijeska
NAJVIŠE
umjerena
DRVEĆE
---
TRAVE
---
KOROVI