Bor, Trave
NAJVIŠE
visoka
DRVEĆE
visoka
TRAVE
niska
KOROVI