Trave
NAJVIŠE
niska
DRVEĆE
visoka
TRAVE
umjerena
KOROVI