Koprive
NAJVIŠE
---
DRVEĆE
niska
TRAVE
visoka
KOROVI