Čempresi
NAJVIŠE
niska
DRVEĆE
---
TRAVE
---
KOROVI