Ambrozija
NAJVIŠE
---
DRVEĆE
---
TRAVE
niska
KOROVI