Nema peludi
NAJVIŠE
---
DRVEĆE
---
TRAVE
---
KOROVI