Bor, Ambrozija
NAJVIŠE
niska
DRVEĆE
---
TRAVE
niska
KOROVI