Područja rada

Liječnici koji imaju najveći interes i potrebu za korištenjem specifičnih laboratorijskih pretraga najčešće su liječnici opće/obiteljske medicine ( 36% ) i liječnici specijalisti neurolozi ( 36% ). Nutricionisti, onkolozi, endokrinolozi, urolozi također imaju potrebu i interes za nekim specifičnim pretragama u Mikrobiološkom laboratoriju ZZJZ OBŽ, a koje se ne mogu napraviti u KBC.

Stupanj zadovoljstva postojećim sustavom

Postojećim sustavom laboratorijske dijagnostike ZZJZ OBŽ zadovoljno je 61% liječnika medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine. Izrazito zadovoljnih je 18%, a 21% ih je neopredijeljenog mišljenja. Pod pretpostavkom da ponuđene odgovore zamijenimo numeričkim ocjenama od 1 – 5 prosječna ocjena stupnja zadovoljstva postojećim sustavom laboratorijske dijagnostike ZZJZ OBŽ bila bi visokih 4,17

Stupanj zadovoljstva postojećim sustavom laboratorijske dijagnostike KBCO

U usporedbi sa sustavom laboratorijske dijagnostike ZZJZ OBŽ samo 7% liječnika medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine je izrazito zadovoljno sustavom laboratorijske dijagnostike KBCO. Zadovoljnih liječnika kod kojih postoji interes i potreba za obavljanjem specifičnih laboratorijskih pretraga određivanja 8-OHdG je 64%, a neopredijeljenog mišljenja je njih 25%. Pod pretpostavkom da ponuđene odgovore zamijenimo numeričkim ocjenama od 1 – 5 prosječna ocjena stupnja zadovoljstva postojećim sustavom laboratorijske dijagnostike KBCO bila bi 3,75

Ocjena kvalitete usluge laboratorijske dijagnostike ZZJZ OBŽ

Segmenti poslovanja koje su ocjenjivali korisnici usluga laboratorijske dijagnostike ZZJZ OBŽ su: brzina, rezultati analize, raspon postojećih usluga i komunikacijska dostupnost laboratorija.

Liječnici medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine dodijelili su „komunikacijskoj dostupnosti“ najviše ocjenu izvrstan (43%) i ocjenu vrlo dobar (39%).

„Rezultati analize“ rangirana je kao druga po važnosti (39% ocjena izvrstan, 57% ocjena vrlo dobar), a segment „raspon postojećih usluga“ i segment „brzina“ imaju jednak postotak ocjene izvrstan (18%) prema mišljenju liječnika.

Segmenti „komunikacijska dostupnost“ i „brzina“ jedine imaju i negativne ocjene (4%), dok ocjenu dovoljan imaju segmenti „brzina“ (7%), „raspon postojećih usluga“ (4%) i „komunikacijska dostupnost“ (4%). „Brzina“ i „raspon postojećih usluga“ imaju uvjerljivo najmanje petica što znači da je ovim karakteristikama izrazito zadovoljno najmanje ispitanika.

Ocjena kvalitete usluge laboratorijske dijagnostike KBCO

Segmenti poslovanja koje su ocjenjivali korisnici usluga laboratorijske dijagnostike KBCO su: brzina, rezultati analize, raspon postojećih usluga i komunikacijska dostupnost laboratorija.

Najvišu ocjenu liječnici medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine dodijelili su „rezultatima analize“ (29%), a najmanje „brzini“ (10%).

„Rezultati analize“ rangirana je kao druga po važnosti (39% ocjena izvrstan, 57% ocjena vrlo dobar i 18% dobar), a treći je segment „raspon postojećih usluga“ s ocjenama izvrstan 21%, vrlo dobar 54%, dobar 21%, i dovoljan 4%. Segmenti koji imaju jedine negativne ocjene su „komunikacijska dostupnost“ s 7% i „brzina“ s 4%.

Korištenje usluge laboratorijske dijagnostike

U svibnju 2014. godine niti jedan liječnik medicine rada, neurolog, onkolog, endokrinolog, urolog, nutricionist i liječnik opće/obiteljske medicine kod kojih postoji interes i potreba za obavljanjem specifičnih laboratorijskih pretraga određivanja 8-OHdG, nije koristio usluge laboratorijske dijagnostike za određivanje 8-OHdG u nekom drugom laboratoriju.

Najčešći razlozi potrebe za laboratorijskom dijagnostikom

Kao najčešći razlog potrebe za laboratorijskom dijagnostikom za određivanje 8-OHdG liječnici medicine rada, neurolozi, onkolozi, endokrinolozi, urolozi, nutricionisti i liječnici opće/obiteljske medicine naveli su „8-OHdG kao marker oštećenja uzrokovanog oksidativnim stresom "menadžerski" i slični sistematski pregledi općeg stanja organizma“ (54%). Svaki četvrti liječnik najčešćim razlogom smatra „praćenje učinaka antioksidativnim suplementima“. Samo 14% liječnika smatra „praćenje učinaka kemikalija i drugih čimbenika okoliša u slučajevima profesionalne izloženosti“ kao najčešćim razlogom potrebe za laboratorijskom dijagnostikom određivanja 8-OHdG. Čak 29% liječnika smatra da postoji neki drugi razlog potrebe za laboratorijskom dijagnostikom određivanja 8-OHdG osim navedenih.

Najčešći razlozi za određivanje 8-OHdG

Potreba za laboratorijskom dijagnostikom za određivanje 8-OHdG kod projekata vezanih uz kliničko zdravstvena istraživanja najčešće se javlja zbog znanstvenih istraživanja vezanih uz „organska oštećenja uzrokovana dijabetesom i sličnim bolestima“ (43%), „degenerativne promjene živaca“ (39%) i karcinomi s 32%. Najrjeđi razlozi potrebe za laboratorijskom dijagnostikom za određivanje 8-OHdG vezani su uz kliničko zdravstvena istraživanja neplodnosti (7%).

Stupanj interesa i potrebe za nekim specifičnim laboratorijskim pretragama

Više od polovice liječnika medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine (57%) smatra da postoji interes i potreba za obavljanjem nekih specifičnih laboratorijskih pretraga unutar svog područja rada, dok svaki četvrti liječnik smatra da ne postoji niti interes niti potreba za nekim specifičnim laboratorijskim pretragama.

Interes ili potreba za određenim laboratorijskim pretragama

Postoji veliki interes ili potreba za određenim laboratorijskim pretragama koje se ne mogu obaviti u KBCO. Potrebu ili interes za određivanjem „metala u biološkim materijalima (npr. u krvi, urinu, noktima, kosi i drugo)“ iskazalo je 68% liječnika medicine rada, neurologa, onkologa, endokrinologa, urologa, nutricionista i liječnika opće/obiteljske medicine, a 57% liječnika iskazalo je interes ili potrebu za „drugi markeri oksidativnog stresa (npr. VGPX, GR, TAS, vit.C…)“. Svaki četvrti liječnik iskazao je potrebu ili interes za određivanje „glutation“ putem laboratorijskih pretragama koje se ne mogu obaviti u KBCO.

----------------------------------------------------------------------------------