Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz područja rada ZZJZ Osječko-baranjske županije

 

Financijski plan 2015

Financijski plan 2016

Financijski plan 2017
Financijski plan 2017 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 3. rebalansa

 

FINANCIJSKI PLAN 2018-2020
Financijski plan 2018 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 3. rebalansa

FINANCIJSKI PLAN 2019-2021

 

Statut Zavoda

Pravilnik o radu

 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena 

Odluka o početku i završetku radnog vremena Službi Zavoda   

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Plan i program razvoja

Kriteriji za odredjivanje visine naknade troškova dostave informacije

- Narodne novine br. 25/13 

Narodne novine br. 12/14


Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Plan nabave


Završni račun 2014
 

Završni račun 2015

Završni račun 2016

Završni račun 2017


Tijela Zavoda

Odluke Upravnog vijeća

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2016

Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2016

Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2017

Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2017


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF  CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu PDF  CSV OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ:

1. EPIDEMIOLOGIJE 
2. KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE  
3. JAVNOZDRAVSTVENE MEDICINE
4. ŠKOLSKE MEDICINE