Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz područja rada ZZJZ Osječko-baranjske županije

 

Financijski plan 2015

Financijski plan 2016

Financijski plan 2017
Financijski plan 2017 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2017 nakon 3. rebalansa

 
FINANCIJSKI PLAN 2018-2020
Financijski plan 2018 nakon 1. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 2. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 3. rebalansa
Financijski plan 2018 nakon 4. rebalansa
 
 
FINANCIJSKI PLAN 2019-2021
Financijski plan 2019 nakon 1. rebalansa
 


Statut Zavoda

Pravilnik o radu

 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena 

Odluka o početku i završetku radnog vremena Službi Zavoda   

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Plan i program razvoja

Kriteriji za odredjivanje visine naknade troškova dostave informacije

- Narodne novine br. 25/13 

Narodne novine br. 12/14


Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Plan nabave


Završni račun 2014
Završni račun 2015
Završni račun 2016
Završni račun 2017
Završni račun 2018


Tijela Zavoda

Odluke Upravnog vijeća

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2016
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2016

Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2017
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2017 

Odluka Upravnog vijeća Financijski plan 2018
Odluka Upravnog vijeća Plan nabave 2018


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF  CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu PDF  CSV 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu PDF


Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura - Ugovor o obavljanju usluga

 

 OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ:

1. EPIDEMIOLOGIJE 
2. KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE  
3. JAVNOZDRAVSTVENE MEDICINE
4. ŠKOLSKE MEDICINE