Obavlja slijedeće poslove: vodi registre kliconoša akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te provodi epidemiološki nadzor rizičnih mjesta za eventualnu pojavu zaraznih bolesti: jaslice, dječji vrtići, osnovne i srednje škole, đački domovi, domovi umirovljenika, objekti društvene prehrane. Dio posla je i planiranje, organizacija, kontrola, evaluacija, te pravljenje mjesečnih i godišnjih izvješća o provođenju obvezatnih cijepljenja na području Osječko-baranjske županije. Uz to, prate se i evidentiraju eventualne nepoželjne nuspojave i postvakcinalne komplikacije. Uz obvezatna, Služba obavlja i aplikaciju neobveznih cjepiva, a epidemiološki indiciranih cjepiva kao što je cjepivo protiv trbušnog tifusa, pneumokokne bolesti, krpeljnog meningoencefalitisa, bjesnoće i gripe. Služba za epidemiologiju, u okviru mjera za sprečavanje bolesti, kontinuirano radi na provođenju zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva kroz pripremu promotivnih materijala, letaka i brošura, prigodnih predavanja za pučanstvo i provođenjem tečaja tzv. "Higijenskog minimuma" za osobe zaposlene u proizvodnji, prometu i prodaji namirnica za ljudsku uporabu.

U Službi za epidemiologiju kontinuirano se obavlja edukacija zdravstvenih zaposlenika srednje, više i visoke stručne spreme tijekom njihovog pripravničkog staža. Zaposlenici sudjeluju i u provođenju nastave na srednjoj i višoj Medicinskoj školi u Osijeku i na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS

Od 01. ožujka, 2005. u okviru Službe otvoren je Centar za besplatno i anonimno HIV testiranje i savjetovanje (CTS).

U Centru rade stručne osobe koje u suradnji s korisnikom pomažu u pronalasku rješenja za svaki individualni rizik od HIV infekcije. Centar je namijenjen svim osobama koje se žele testirati na HIV infekciju, te koje zatrebaju savjet i pomoć u vezi s HIV/AIDS-om. Osnovni cilj rada CTS-a je povećati dostupnost dobrovoljnom, anonimnom i besplatnom testiranju i savjetovanju cijeloj populaciji, pogotovo mladim osobama i osobama u skupinama rizičnog ponašanja. Radom savjetovališta važno je utjecati na usvajanje pozitivnih stavova i stilova života (odgovorno spolno ponašanje, nekorištenje droga...), održavati nisku razinu oboljelih od HIV/AIDS-a, te smanjiti rizik od povećanog širenja bolesti u budućnosti.

Radno vrijeme:

utorak: od 15 do 18 sati
četvrtak: od 15 do 18 sati

tel.: 031 225 711

Orijentacija Službe je rad na prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti, koje sve više poprimaju epidemijske razmjere kao što su kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, dijabetes, prometne nesreće, oštećenje mentalnog zdravlja i slično. Služba za epidemiologiju mora dati uvid u veličinu problema kroničnih nezaraznih bolesti (breme bolesti) kroz podatke o mortalitetu, incidenciji, prevalenciji i preživljavanju; identificirati prioritetne zdravstvene probleme i dati procjenu zdravstvenih potreba, te evaluirati preventivne programe; za poznate rizične čimbenike kroničnih nezaraznih bolesti provesti kvalitetna istraživanja, a uz to identificirati i protektivne faktore koji sprječavaju pojavu kroničnih nezaraznih bolesti kod pučanstva.

Važno je istraživati interakcije genetskih i okolišnih faktora rizika u etiologiji kroničnih nezaraznih bolesti, a po mogućnosti provoditi pokuse intervencije u zajednici za kronične nezarazne bolesti primjenom kemopreventivnih agensa i vakcina.

Služba za epidemiologiju, osim u Osijeku, ima i svoje epidemiološke ispostave u Đakovu, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Valpovo i u Našicama.

U sastavu Službe za epidemiologiju su:

Voditelj službe:

prof.dr.sc. Karlo Kožul, dr.med. spec.epidem.

 

OBAVIJESTI

Koraci u provođenju kontrole urbanih komaraca

Planirano i organizirano suzbijanje urbanihkomaraca

Kretanje virusnih hepatitisa u Osječko-baranjskoj županiji


TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMU

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROŠIRENOM PROGRAMU

Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Dodatni materijali za tečaj higijenskog minimuma vezani za epidemiju koronavirusa

 

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOM ODGOJU OSOBA

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOM ODGOJU OSOBA

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU

 

UPISNICA ZA TEČAJ PO OSNOVNOM PROGRAMU